Ellevio AB publicerar investerarrapport för gröna obligationer

Pressmeddelanden

Ellevio AB (publ) har idag publicerat sin årliga investerarrapport avseende bolagets gröna obligationer.

Rapporten innehåller en beskrivning av projekten som finansierats genom grön finansiering samt allokerade belopp. Rapporten är tillgänglig på engelska på ellevio.se/en

I juni 2020 ställde Ellevio ut sin första gröna obligation på totalt 1 650 miljoner kronor. Den stora efterfrågan gjorde att Ellevio i augusti samma år utökade obligationen med 350 miljoner kronor. De projekt som finansierats genom dessa gröna obligationer är utrullning av nästa generations smarta elmätare och anslutningar av mer förnybar el till elnätet. 

- Att säkerställa pålitlig elförsörjning är en av samhällets viktigaste uppgifter och elnäten spelar en avgörande roll för framtidens fossilfria samhälle. Detta har blivit än tydligare under det senaste årets dramatiska utveckling på energimarknaden. Vi noterar ett stort intresse bland investerare att vara på denna resa framöver, säger Jan Seveborg, finanschef på Ellevio.

Vid utgången av 2022 hade totalt 1 201 miljoner kronor investerats i projekt godkända inom förnybar energi och 993 miljoner kronor i energieffektiviseringsprojekt. Samtliga medel är därmed investerade.

Ramverk för grön finansiering

Ellevios ramverk för gröna obligationer lanserades 2019 och var granskat av det oberoende klimat- och miljöforskningsinstitutet CICERO med det högsta betyget, ”Dark Green”. 
Under våren 2023 kommer detta att ersättas av ett nytt ramverk för grön finansiering som utformass i enlighet med EU-taxonomin och European Green Bond Standard.

Mer information

Sarah Östberg, Head of Financial and Sustainability Communication
+46 709 71 12 40, fornamn.efternamn@ellevio.se

Om Ellevio

Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Tillsammans med våra kunder tar vi en aktiv roll i resan mot ett allt mer elektrifierat samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder. Vi har cirka 700 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm och vi ägs av OMERS Infrastructure, Tredje AP-fonden, Folksam och AMF.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?