Startskott för unik satsning på hållbara infrastrukturprojekt

Pressmeddelanden

På torsdag 4/5 tas första spadtaget för elnätsföretaget Ellevios branschunika pilotprojekt ”Hållbarhet Orsa” som syftar till att minimera klimat- och miljöpåverkan i samtliga led vid elnäts- och anläggningsarbeten. 

Bygg- och fastighetssektorn svarade 2020 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 9,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, ungefär 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, och sektorn bidrar dessutom till utsläpp utomlands genom importvaror och annan miljöpåverkan.

"Hållbarhet Orsa" - det första projektet i sitt slag - är ett samarbete med företagen Omexom, NKT samt Orsa kommun och Länsstyrelsen i Dalarna. I centrum för satsningen står en ny form av klimatsmart kabel, framtagen av NKT med avsikt att minimera växthusgasutsläppen från kablaget, som annars står för så mycket som 60% av Ellevios fotavtryck. Därtill testas elektriferade arbetsmaskiner och cirkulära materialflöden, samt insatser för biologisk mångfald. 

Tanken är att att projektet ska vända på varje sten under arbetets gång för att kartlägga klimat- och miljöpåverkan, hitta målkonflikter och identifiera metoder för att minimera utsläpp och maximera återbruk mm. Potentialen för minskade avtryck inom entreprenaden är betydande. 

Pilotprojektet genomförs under Ellevios satsning på att modernisera och vädersäkra elnätet i Orsa kommun, där en fem kilometer lång luftledning i det lokala elnätet ska ersättas med nedgrävd kabel. Målet är att insikterna från Orsaprojektet ska bli norm och bana väg för ett skifte i såväl elnätsbranschen som den svenska bygg- och anläggningssektorn när det  gäller miljöpåverkan. 

Kontakt för media

Jesper Liveröd, presschef Ellevio 070 929 96 23
jesper.liverod@ellevio.se

Ellevios pressjour dygnet runt 020-20 20 60
communications@ellevio.se

Om Ellevio

Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi tar en aktiv roll i resan mot ett fossilfritt samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder. Vi har drygt 650 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Ellevio AB (publ) är ett svenskt aktiebolag och huvudkontoret ligger i Stockholm. Vi ägs av pensionsförvaltarna OMERS Infrastructure, Tredje AP-fonden, Folksam och AMF.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?