Ellevio lanserar ett nytt grönt finansieringsramverk för klimatinvesteringar

Pressmeddelanden

Elnätsföretaget Ellevio har lanserat ett nytt ramverk för grön finansiering för att främja investeringar som bidrar till Parisavtalet och FN:s globala hållbarhetsmål. Det nya ramverket är förenligt med EU-taxonomin och har granskats av det oberoende kreditvärderingsinstitutet ISS ESG.

– Hållbar finansiering är en viktig del av vår finansieringsstrategi och med vårt nya ramverk hoppas vi attrahera ytterligare investeringar i hållbara projekt som bidrar till klimatmålen, säger Jan Seveborg, Head of Treasury på Ellevio.

Elnät är grundläggande infrastruktur i alla moderna samhällen och spelar dessutom en avgörande roll i övergången till fossilfrihet. Enligt EU-taxonomin är de en "möjliggörande aktivitet" för att minska klimatförändringarna och 100 procent av Ellevios omsättning 2022 är därmed förenlig med taxonomin

För att möta samhällets behov av ett modernt och utbyggt energisystem gör Ellevio stora investeringar i elnäten. Det handlar om att modernisera, digitalisera, vädersäkra, öka kapaciteten och bygga ut samt möjliggöra anslutning av nya fossilfria produktionskällor. Andra exempel är installation av andra generationens smarta elmätare, flexibilitetslösningar, utveckling av digitala tjänster för energieffektivisering och styrning samt möjliggörande av laddinfrastruktur.

Det nya ramverket för grön finansiering är granskat av det oberoende ratinginstitutet ISS ESG, ett av världens ledande kreditvärderingsinstitut inom området hållbara investeringar. ISS slutsats är att ramverket:

  • är i linje med ICMA:s principer för gröna obligationer och LMA:s principer för gröna lån
  • kommer att finansiera projekt som bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling nummer 13 ”Bekämpa klimatförändringarna”
  • är i linje med EU:s taxonomi avseende kriterierna för att begränsa klimatförändringar, «Do No Significant Harm» samt «Minimum Safeguards».

ISS’ SPO (på engelska) finns på Ellevio.se

ING Bank har varit rådgivare i utvecklingen av ramverket.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Seveborg, Head of Treasury

Fornamn.efternamn@ellevio.se

+46 70 344 51 63                    

Sarah Östberg, Head of Financial and Sustainability Communications

Foramn.efternamn@ellevio.se

+46 70 971 12 40

Om Ellevio

Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Tillsammans med våra kunder tar vi en aktiv roll i resan mot ett alltmer elektrifierat samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder. Vi har cirka 700 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm och vi ägs av OMERS Infrastructure, Tredje AP-fonden, Folksam och AMF.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?