Unikt energitjänstavtal öppnar dörren till energimarknaden för transport- och logistikföretag

Pressmeddelanden

Ellevio knyter ett tioårigt avtal med Skaraslätten Transport. Ellevio ska leverera skräddarsydda energilagringstjänster som gör det möjligt för transportföretaget att både utveckla sin affärsverksamhet, bidra till balansen i elsystemet och börja resan mot fossilfri fordonsflotta.  

- Behoven på energimarknaden utvecklas i ett rasande tempo, och EES strategi är att stötta företag i framkant av denna utveckling. Skaraslätten Transport är ett spännande exempel på det, och EES är fast inställda på att göra våra kunder till drivande aktörer i energiomställningen, säger Kristofer Fröjd, SVP Strategi & Affärsutveckling på Ellevio

Överenskommelsen avser ett så kallat Power As A Service-avtal, ett första steg i en ambitiös elektrifieringsresa för transportföretaget med sikte på 100 procent fossilfrihet. Tjänsten innebär att EES tar helhetsansvar och både utformar, bygger och sköter ett 1 MW batteri och tillhörande nätlösning åt Skaraslätten Transport, som i sin tur kan fokusera på att utveckla sin affär. 

En del av frekvensmarknaden

Inledningsvis använder Skaraslätten Transport batteritjänsten för att bli en del av marknaden för stödtjänster till elsystemet som bevarar den så viktiga balansen i näten. På sikt får batteriet även en nyckelroll i företagets väg mot elektrifierade, fossilfria transporter. 

- Vår tjänst innebär att kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet medan vi gör det vi gör bäst – att skapa förutsättningar för elektrifiering genom att bland annat äga, optimera och underhålla elintensiva anläggningar åt våra kunder över tid, säger Maria Ramstedt Presits, chef för EES. 

Den exploderande marknaden för energilagringstjänster är en ung men redan expansiv sektor. I takt med ständigt högre andel förnybar elproduktion som sol och vind ökar behovet att jämna ut topparna och dalarna i flödet av el. Här har batterier och energilagringstjänster kommit att bli viktiga för att stabilisera frekvensen och jämna ut elflödena. 

Ellevio Energy Solutions tjänster låter uppdragsgivarna dra nytta av fördelarna med ett batteri utan att varken behöva designa, bygga, drifta, underhålla eller äga batteriet och tillhörande nätlösning. Projektet inleds omgående med planering, design och förberedande installationer av energilager, nätstation, med mera. Driftsättning beräknas redan till sommaren 2024. 

Kontakt för media

Jesper Liveröd, presschef, 070 929 96 23
jesper.liverod@ellevio.se

Ellevio Ellevios pressjour dygnet runt 020-20 20 60
communications@ellevio.se

Om Ellevio

Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största energiföretag. Tillsammans med våra kunder tar vi en aktiv roll i resan mot ett alltmer elektrifierat samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, möjliggör mer förnybar elproduktion och elektrifiering av transporter och industri. Genom affärsområdet Ellevio Energy Solutions erbjuder koncernen även tjänster inom bland annat energilagring, flexibilitet och laddinfrastruktur. Vi har cirka 750 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm och vi ägs av OMERS Infrastructure, Tredje AP-fonden, Folksam och AMF.

Om Skaraslättens Transport

Skaraslättens Transport är Sveriges ledande aktör inom vägtransporter av sjöcontainer och kör uppemot 900 containrar till alla Sveriges containerhamnar dagligen. Av de fordons som ägs av bolaget är drygt 20% fossilfria och drivs på framför allt el eller biogas. Skaraslätten Transport AB är sedan 2018 ett helägt dotterbolag till Storskogen Group.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?