Storsatsning på elförsörjningen i södra Stockholm

Pressmeddelanden

Elnätsföretaget Ellevio inleder nu en omfattande satsning på Stockholms framtida elförsörjning. Tillsammans med företagen NCC och Hitachi Energy ska en av stadens äldsta stamnätsstationer byggas om i Hammarby Sjöstad.

Syftet är att motverka kapacitetsbristen i Stockholm, minska strömavbrott och störningar och kratta manegen för södra Stockholms explosiva utveckling. 

Satsningen innebär att Stockholms elnät förbereds för högre kapacitet, en förutsättning för fortsatt elektrifiering och expansion av staden. DE närmsta 20 åren förväntas Stockholms elförbrukning öka med omkring 50 procent, och ombyggnaden av stamnätstationen i Hammarby Sjöstad kommer att försörja stora delar av Stockholms södra förorter och delar av innerstan med ström. Den nya tunnelbanans södra linjer, såväl som laddning av elbussar och omdaningen av Slakthusområdet till bostadsområde är beroende av stationens utbyggnad.

Tack vare ombyggnationen ökar dessutom redundansen i elnätet, vilket minskar antalet strömavbrott och längden på dessa.

- Stationen i Hammarby sjöstad är en helt och hållet avgörande pusselbit för att Stockholm ska kunna fortsätta sin utveckling och expansion. Satsningen innebär att vi skapar förutsättningar för fler elbilar, nya bostäder, företagsetableringar och ett modernt vardagsliv, säger Johanna Walterson, chef för program och projekt på Ellevio.

Den nuvarande stamnätsstationen i Hammarbyhamnen har varit en viktig del i Stockholms elförsörjning sedan slutet av 30-talet. Men södra Stockholm växer så det knakar. För att säkra elförsörjningen för såväl nya tunnelbanestationer som nya bostadsområden investerar Ellevio stort i Stockholms infrastruktur. Nya knutpunkter för elförsörjningen etableras eller byggs om även i Högdalen, Värtan, Bredäng, med mera.

Huvudentreprenör i projektet i södra Hammarbyhamnen är NCC, som utför arbetet i samverkan med Hitachi Energy. Arbetet med stationen har påbörjats och kommer att vara klar 2023.

Kontakt för media

Maria Sonnerby, presskontakt 0732 - 02 67 78
maria.sonnerby@ellevio.se

Ellevios pressjour dygnet runt 020-20 20 60
communications@ellevio.se

Om Ellevio

Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi tar en aktiv roll i resan mot ett fossilfritt samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder. Vi har drygt 500 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Vi ägs av pensionsförvaltarna Folksam, Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och OMERS Infrastructure.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?