Nytt avtal ska utreda anslutning av Sveriges största havsvindpark

Pressmeddelanden

Två av Sveriges största energiföretag, Ellevio och OX2, ska undersöka kostnadseffektiv och långsiktig anslutning av havsvindparken Galene - den första i större skala i Sverige, med en produktionskapacitet på 400 MW.

- Om pusselbitarna faller på plats kan elproduktionen i Galene kopplas på 2028, och i så fall få stor betydelse för den ansträngda elförsörjningen i södra Sverige, säger Johan Lindehag, vd för Ellevio.

Samarbetsavtalet avser utredning om elnätsanslutning av Galene, en havsvindpark i Kattegatt 2,2 mil utanför Varberg. Galene har fått godkänt av regeringen, utvecklas och byggs av OX2 och Ingka Investments. Ellevio ska nu undersöka hur parken kan anslutas till elnätet och sörja för att elkraften når slutkunderna och gynnar kraftsystemet som helhet. Idag finns sammanlagt bara 120 MW elproduktion från havsvind i Sverige, och när Galene tas i drift 2028 blir det Sveriges hittills största havsvindpark med 400 MW kapacitet – motsvarande elbehovet i sex Varberg.

- All fossilfri elproduktion behövs för att klara klimatomställningen, accelererande elbehov och stabila elpriser. Havsbaserad vindkraft utgör ännu endast en liten del av den svenska elproduktionen, men intresset är enormt. Ellevio och OX2 ska nu utreda konkreta som kostnadseffektiva lösningar på anslutning av havsvind till nätet, till gagn för elsystemet och elkunderna, säger Johan Lindehag.

I en ny kartläggning från 2023 skruvas prognoserna för elbehovet i Sverige de kommande 20 åren upp rejält. Industrin och transportsektorn är i färd med att ersätta olja, kol och gas med el, och efterfrågan på el väntas öka från dagens 145 TWh till så mycket som 340 TWh år 2045 - motsvarande ytterligare ett och ett halvt Sverige i termer av el. De kommande decennierna krävs enorma investeringar i både elnätsinfrastruktur och elproduktion.

Avgörande för att havsvind ska bli framgångsrikt är att kostnaderna kan hållas nere. Elnätsanslutning står för omkring en tredjedel av kostnaderna för en havsvindpark, och som ett första steg utreder Ellevio och OX2 kostnadseffektiva anslutningssätt samt vad som ger lägst löpande kostnad för samhället.

- Vi ser fram emot att förverkliga Galene som kommer att ge ett välkommet tillskott av förnybar energi i regionen. För att vi som bransch ska lyckas med energiomställningen behövs samarbete med lösnings- och affärsfokuserade partners inom elnätssektorn som Ellevio, som både har vilja och kunskap att möta behovet av elnätslösningar, säger Hillevi Priscar, Sverigechef, OX2.

 

Kontakt för media

Elina Jansson, pressekreterare, 070 813 42 55
elina.jansson@ellevio.se

Ellevio Ellevios pressjour dygnet runt 020 20 20 60
communications@ellevio.se

 

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?