Ny rapport: Bråttom att rusta för fördubblad elanvändning

Pressmeddelanden

I en färsk undersökning, genomförd av företaget Sweco på uppdrag av elnätsföretaget Ellevio, undersöks vad scenarierna för kraftigt ökad elförbrukning till 2045 innebär i termer av satsningar och kostnader för elnätsinfrastruktur.

De närmsta åren kommer Sverige genomgå en elektrifieringsvåg som närmast jämförs med rekordåren och elektrifieringen på 70- och 80-talen. I april 2021 presenterade Energiföretagen  ett högscenario för elanvändning till 2045, där elförbrukningen i Sverige ökar från dagens 140 TWh till 310 TWh – mer än en fördubbling. En drivande orsak är klimatomställningen, där elkraft ersätter fossil energi. Men Sverige omvandlas och växer på bred front, med nya industrier, nya transporter, urbanisering, företagsetableringar och infrastruktur. Den gemensamma nämnaren är behovet av robust elförsörjning.

Bråttom med satsningarna

I Sweco och Ellevios analys framgår att det totala investeringsbehovet i elnätsinfrastruktur för att förverkliga utvecklingen till 2045 kommer att bli betydligt mer än de 500 miljarder som den så kallade Färdplanen för Fossilfri El räknat med. Förnyelse och förstärkning av befintligt nät, samt investeringar i helt nya anslutningar, beräknas uppgå till cirka 670 miljarder kronor - 170 miljarder mer än tidigare prognos. Och det är bråttom med satsningarna.
- Stora delar av det svenska elnätet börjar nå slutet på sin livslängd, och de största och viktigaste satsningarna i elnäten måste därför göras redan under det kommande decenniet, 2022-2035, säger Johan Lindehag, vd på Ellevio.

Sverige vänds upp och ner

Undersökningen visar att elanvändningen kommer att öka över hela Sverige; det händer saker i så gott som varje del av landet. En av de mest intressanta utvecklingarna är dock att de delar av Sverige som idag har minst elförbrukning är de som kommer öka allra mest. Sverige vänds upp och ned, elkonsumtionsmässigt, jämfört med tidigare. För att möta högre efterfrågan på el beräknas ungefär 170 TWh, eller cirka 7 TWh per år, ny eleffekt behöva anslutas till elnätet under perioden fram till 2045. En stor del av detta kommer att anslutas till region- och lokalnäten, men framförallt stamnätet.
- Nu behövs en utredning för att se hur energisystemets förändring ska finansieras och vilken roll olika aktörer förväntas ha i denna process. En sådan utredning bör få ett brett mandat att se till helheten i elsystemet, inklusive att titta på skatter och moms, säger Johan Lindehag.
Ta del av Swecos analys här.

Ellevio anser att:

  • Ledtiderna för elnätsutbyggnad måste dramatiskt minska. Här finns ingen ensam mirakellösning utan kräver ett samlat grepp av åtgärder. Genomför Energiföretagens förslag på åtgärder enligt färdplanen för korta och effektivare tillståndsprocesser.
  • Elnätet måste utgå i större utsträckning från att utvecklas utifrån prognos än tidigare. Svenska kraftnät kan inte fortsätta utgå från principen att inte bygga på spekulation utan måste anta en mer proaktiv syn på utvecklingen av elsystemet vilket gäller alla elnät oavsett spänningsnivå. Skapa en intäktsreglering med långsiktiga och stabila incitament för att säkerställa satsningar i elnätet som möter näringslivets och samhällets behov.
  • Hela kostnaden för energiomställningen kan inte läggas på kundkollektivet. När Sverige tidigare genomfört stora tekniksprång (som exempelvis vid bredbandsutbyggnaden) har staten tagit ett tydligt ledarskap, pekat ut färdriktningen och sett till att det funnits ekonomiska förutsättningar för de aktörer som ska genomföra omställningen.
  • En utredning behöver tillsättas för att se hur energisystemets förändring ska finansieras och vilken roll olika aktörer förväntas ha i denna process. En sådan utredning bör få ett brett mandat att se till helheten i elsystemet, inklusive att titta på skatter och moms.
  • En statlig funktion bör skapas för att driva elektrifierings­arbetet, som även bör få en roll i att lösa lokala konflikter.

Kontakt för media

Jesper Liveröd
Presschef Ellevio
070 929 96 23
jesper.liverod@ellevio.se

Ellevios pressjour dygnet runt
020-20 20 60
communications@ellevio.se

Om Ellevio

Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi tar en aktiv roll i resan mot ett fossilfritt samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder.

Vi har drygt 500 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Vi ägs av pensionsförvaltarna Folksam, Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och OMERS Infrastructure.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?