Kommentar till de två omfattande strömavbrotten i Stockholm

Pressmeddelanden

Under torsdag och fredag har olika delar av Stockholm berörts i två omfattande strömavbrott. Avbrotten har i sig inget samband, men det är självklart allvarligt att så många av våra kunder och samhällsfunktioner påverkas. Ellevio tar de två avbrotten på stort allvar och sätter nu in alla resurser för att minimera riskerna för nya liknande avbrott.

Anders Ekberg, driftchef på Ellevio kommenterar händelsen i Liljeholmen:

- Torsdag kl 16.11 så löste en ljusbågsvakt ut i vår anläggning i Liljeholmen. Vi skickade snabbt ut personal, men på grund av köer i rusningstrafiken dröjde det 45 minuter för vår personal att ta sig fram till anläggningen.

- Det är rutin vid den här typen av fel att skicka ut personal på plats, eftersom det finns en risk att orsaka stora skador om man från distans testar att koppla till den påverkade anläggningen.

- Efter att ha vädrat ut rök hittades en trasig spänningstransformator i stationen. Därefter kunde vi snabbt koppla in kunderna igen, område för område. 17.31 hade alla kunder fått strömmen tillbaka.

Kenneth Johansson, elnätschef i Stockholm; Hur kunde det här hända?

- Exakt vad som orsakat haveriet i spänningstransformatorn i Liljeholmen håller vi på och utreder. Det vi vet är att ställverket i Liljeholmen är byggt under slutet av 1960-talet, och vi har under en tid velat bygga ett nytt ställverk. Dock har vi utmaningar med att få tilldelad mark av Stockholms Stad för att kunna genomföra ombyggnationen.

- Staden önskar att vi flyttar från denna plats för att möjliggöra för bostäder och kontor. Att hitta en ny plats och få tillgång till mark att bygga en stor fördelningsstation tar tid och är inte lätt i ett tätbebyggt område. Vi vill helst ligga kvar på befintlig plats, men vi har en konstruktiv och pågående dialog med staden kring stationens framtida placering.

- Ett nytt ställverk, som vi har på många andra platser, har mer avancerad utrustning som gör det möjligt att från vår driftcentral isolera felet och göra omkopplingar.

image received via email

Nytt avbrott i Bromma

Strax innan lunch på fredag inträffade ett nytt, nästan lika omfattande strömavbrott. Den här gången var det stora delar av Bromma som påverkades. 11.40 gick larmet i driftcentralen om att något inträffat.

Anders Ekberg:

- Den här gången kunde personal komma fram till platsen snabbt. Efter kontroller så kunde man konstatera att en annan typ av skyddsutrustning, ett reläskydd, hade slagit ifrån strömmen. Personalen på plats kunde tillsammans med driftcentralen steg för steg koppla in strömmen förhållandevis snabbt. Klockan 12.19 hade alla kunder fått strömmen tillbaka.

- Vi utreder nu orsaken till att reläskyddet löste ut hela stationen. Grundfelet är en trasig kabel som utlöste reläskyddet, men om de här skydden fungerar ska bara den trasiga kabeln slås ifrån. Nu slogs samtliga kablar ifrån.

- Våra specialister jobbar nu tätt ihop med leverantören av utrustningen och vår entreprenör för att utreda händelsen och ringa in vad som gått snett.

Allvarliga händelser

Händelser av den här typen visar hur beroende hela samhället är av en trygg och stabil elförsörjning. Ellevio arbetar dygnet runt, året om för att alla kunder ska ha el, men tyvärr förekommer oplanerade händelser i ett komplext elnät.

- Ingen är mer mån om att elförsörjningen ska fungera än vi som sörjer för elnäten och elförsörjningen, och vi har stor förståelse för att den här typen av händelser ställer till det för många. Samtidigt har felen hanterats så snabbt och professionellt som det alls är möjligt. Strömmen har kommit tillbaka snabbt och vi har jobbat intensivt med att nå ut med information, svara på frågor och skapa tydlighet i en tuff situation, säger Anders Ekberg.

- Med det sagt kommer vi nu att skärskåda oss själva och vår insats. Vi har omedelbart startat två parallella utredningar kring de aktuella händelserna för att reda ut exakt vad som orsakat avbrotten, vad vi hade kunnat göra annorlunda och vad vi kan sätta in för åtgärder för att minimera riskerna för nya stora avbrott, avslutar Anders Ekberg.

Vad är en ljusbågsvakt?

En ljusbågsvakt är en skyddsmekanism som har som uppgift att med hjälp av en känslig sensor upptäcka fel i en elanläggning. Den känner av om en ljusbåge uppstår, exempelvis genom en gnista, och slår då blixtsnabbt ifrån ställverket, så att det inte skadas för mycket, brinner upp eller i värsta fall skadar någon. Ljusbågsvakter är väldigt känsliga för blixtar och det är bland annat därför det är förbud att fotografera med blixt inuti ställverksutrymmet.

Vad är ett reläskydd?

I kraftverk och transformatorstationer finns mängder av reläskydd vars funktion är att skydda kraftnät och apparater från haverier. Ett reläskydd fungerar i praktiken som den typen av automatsäkring som finns i våra hushåll; det ser till att strömmen blixtsnabbt slås ifrån om något inträffar och skyddar därigenom både människor och apparater. Reläskydden ser till att vi har en säker och tillförlitlig elförsörjning.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?