Ellevio fördubblar beredskapen efter SMHI-varningar

Pressmeddelanden

SMHI varnar för förvärrat väderläge med hårda vindar i Dalarna, Hälsingland, längs Hallandskusten och Västra Götaland under söndagskvällen och natt till måndag. För att snabbt kunna hantera eventuella strömavbrott i samband med stormen ökar nu elnätsföretaget Ellevio sin beredskap ytterligare i de aktuella områdena.

- Vi kan förvänta oss vindbyar på åtminstone 25 m/s i Dalarna och mellan 25-30 m/s på Västkusten. Vi kan förvänta oss påverkan i samtliga områden och har fördubblat beredskapen, säger Anders Ekberg, driftchef på Ellevio.

Enligt SMHI:s färgsystem för väderläget har delar av södra och mellersta Sverige mot slutet av helgen försämrats och är nu gul/orange. Väderutvecklingen kan innebära risk för störningar i elförsörjningen och en del samhällsfunktioner. Enligt meteorolog på SMHI visar prognoserna att vindarna kommer uppgå till stormstyrka i Dalarna/Hälsingland med vindbyar upp till 25 m/s. Därutöver påverkas kustbandet i sydvästra Sverige, i synnerhet Hallandskusten in i Västra Götaland, med vindstyrkor på 25-30 m/sek i byarna. Enligt SMHI:s prognos kommer det sannolikt beröra även andra delar av Sydsverige.

- Vi har redan tidigare under helgen valt att höja beredskapen, och nu förstärker vi ytterligare under söndagen och måndagen, både med montörer i berörda områden samt på företagets driftcentral. Vi följer kontinuerligt utvecklingen av prognoserna från SMHI och kommer göra en ny avvägning under måndagen, säger Anders Ekberg, chef för nätdrift på Ellevio.

Fördubblat antal montörer

Beredskapen syftar till att snabbt kunna hantera och lösa strömavbrott eller andra incidenter som kan inträffa i Ellevios nätområden samband med stormen. I det här fallet innebär det ett fördubblat antal montörer i beredskap att rycka ut och laga fel, samt ökad bemanning i företagets driftcentral som övervakar utvecklingen för att också kunna flytta resurser mellan de olika områden där Ellevio ansvarar för driften av elnäten.

- Inga montörer skickas ut under pågående storm, men under natt mot måndag kommer vi arbeta med omkopplingar vid incidenter. Direkt på måndag morgon börjar vi felavhjälpa och ta om hand om nedblåsta träd när det är ljust och blåser mindre. Baserat på dagens prognos har vi begärt ytterligare extra resurser, inklusive maskiner, i Dalarna för att stå redo på måndag morgon, säger Anders Ekberg.

Information om avbrott

Aktuellt läge finns på Ellevios avbrottskarta.

Kontakt för media

Jesper Liveröd, presschef
070-92 99 623
Ellevios pressjour
020-20 20 60communications@ellevio.se

Om Ellevio

Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi tar en aktiv roll i resan mot ett fossilfritt samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder.

Vi har nära 600 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Vi ägs av pensionsförvaltarna Folksam, Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och OMERS Infrastructure.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?