"Klimat- och energimål måste stå pall för tid och mandatperioder"

Pressmeddelanden

Ellevios samhällspolitiske chef Henrik Bergström kommenterar nationalekonomen John Hasslers utredningsförslag om de svenska klimatmålen:

- Om regeringen väljer att gå vidare med Hasslers rekommendationer måste etappmålet för 2030 ersättas med ett ändamålsenligt alternativ som tydligt stöttar elektrifieringen som industrin och transportsektorn redan är på god väg med. Det är positivt att utredningen föreslår incitament för utbyggd elproduktion och efterlyser breda politiska överenskommelser, samt att man vill avlasta kundkollektivets börda genom sänkt elskatt.

- Sverige är idag bäst i klassen inom EU med ett nästintill fossilfritt elsystem och bör fortsätta vara ett föregångsland. Det bör dock inte innebära en konflikt att harmonisera Sveriges styrmodell för klimatmålen med EU:s. Här kan planeringsmål för elsystemet möjligen utformas som ett alternativ till dagens 2030-mål.

- Det viktigaste av allt är att utsläppen minskar snabbt och effektivt. Elektrifiering genomsyrar nästan all klimatomställning, och om ett elektrifieringsmål leder oss till snabbare utsläppsminskningar än 2030- och 2045-mål kan det i så fall finnas en poäng med det.  Men det förutsätter att målen ligger fast. Om regeringen ska gå vidare med de här förslagen måste det bygga på att de är hållbara över tid.

- Vi bygger ett i princip helt nytt elsystem över tid som ska hålla och räcka till för svenska elbehov under decennier. Långsiktighet, stabilitet och tydliga etappmål är avgörande för att näringslivet ska kunna känna trygghet i de satsningar som krävs för att infria alla behov och förväntningar. Klimat- och energimål är för viktiga för att inte stå pall för tid och mandatperioder.

Bakgrund: klimatomställning, elsystemets utmaningar och behovet av en sammanhållen energipolitik

Svenska ambitioner att kraftfullt minska utsläppen av växthusgaser inom landets gränser bygger i dominerande utsträckning på att näringslivet genomför omfattande insatser och förändringar av sina verksamheter. Statens roll är att visa riktning och agera hinderröjare.

Klimatomställning och utsläppsminskningar inom industrin och transportsektorn handlar om att byta olja, kol och gas mot el; den gröna omställningen är på många sätt synonymt med elektrifiering. Det är det snabbaste sättet att minska utsläppen i den takt vetenskapen säger behövs. På köpet slår vi vakt om konkurrensfördelar, innovationskraft och tillväxt.

Det kräver i sin tur stora insatser från energibranschen – för att bygga om och ut elsystemet fordras enorma investeringar. Enligt kartläggningen Elnätsrapporten 2023, genomförd av Ellevio och Sweco, kommer det att behövas investeringar om drygt 2000 miljarder i elproduktion, elnät och energilager för att säkerställa att elsystemet utvecklas i den takt industrin, transportsektorn och övriga sektorer behöver. Enbart elnäten kräver omkring 1000 miljarder av dessa investeringar. En hisnande siffra som endast är möjlig om vision, mål och incitamentsstrukturer från staten är hållbara över tid för att skapa rätt investeringsförutsättningar för näringslivet.

Kontakt för media

Jesper Liveröd, presschef, 070 929 96 23
jesper.liverod@ellevio.se

Ellevio Ellevios pressjour dygnet runt 020-20 20 60
communications@ellevio.se

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?