Investerarrapport: grön finansiering stöttar klimatomställningen

Pressmeddelanden

Ellevio AB (publ) har idag publicerat en investerarrapport för sin första gröna obligation.

I juni 2020 ställde Ellevio ut sin första gröna obligation på totalt 1 650 miljoner kronor. Den stora efterfrågan på den initiala gröna obligationen gjorde att Ellevio i augusti utökade obligationen med 350 miljoner. De projekt som finansierats genom dessa gröna obligationer är utrullning av nästa generations smarta elmätare och anslutningar av mer förnybar el till elnätet.

- Vår gröna obligation övertecknades 2,5 gånger, vilket är mycket positivt. Elnäten spelar en avgörande roll för att samhället ska klara energiomställningen och klimatmålen, och det här visar att det finns ett stort intresse bland investerare att vara del av resan framåt, säger Jan Seveborg, Finanschef på Ellevio.

Ellevio lanserade 2019 ett ramverk för gröna obligationer. Syftet är att erbjuda kapitalmarknaden möjligheter att investera i projekt som stöttar omställningen till ett utsläppsneutralt och klimatsmart energisystem. Projekt som kan komma i fråga för finansiering är sådana som bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Ramverket har granskats av det oberoende klimat- och miljöforskningsinstitutet CICERO och har fått det högsta betyget, ”Dark Green”.

Investerarrapporten inkluderar en beskrivning av projekten som finansierats genom grön finansiering samt allokerade belopp.

KONTAKT
Jesper Liveröd, presschef Ellevio
070-9299623
jesper.liverod@ellevio.se

Om Ellevio

Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Tillsammans med våra kunder tar vi en aktiv roll i resan mot ett fossilfritt samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder.

Vi har drygt 500 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Vi ägs av pensionsförvaltarna Folksam, Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och OMERS Infrastructure. Läs mer på ellevio.se

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?