Information med anledning av kriget i Ukraina

Pressmeddelanden

Vi ser med oro på det allvarliga säkerhetsläget i Europa och det mänskliga lidandet som kommer av Rysslands invasion av Ukraina. Vi följer löpande läget i omvärlden, arbetar enligt de handlingsplaner vi har samt håller kontakt med myndigheter.

Vi har här samlat kort information om hur kriget påverkar oss som företag, och hur vi agerar.

  • Ellevio har ingen egen verksamhet i Ryssland eller Ukraina. Vi har heller inga direkta affärskontrakt med Ryssland.
  • Vi ser i dagsläget ingen påverkan på vår verksamhet och förmåga att leverera el och ge service till våra kunder. Vi ser ingen omedelbar påverkan på tillgången till material för att kunna fortsätta genomföra pågående och planerade projekt i elnätet eller avhjälpa fel. Vi bevakar löpande utvecklingen och anpassar oss vid behov.
  • För Ellevio är säkerhet alltid prioriterat och en integrerad del av verksamheten. Det nuvarande säkerhetsläget har föranlett att Ellevio ökar säkerheten generellt, vilket betyder ökade kontroller, bevakning och beredskap och vi har inlett en dialog med relevanta myndigheter, bland andra Svenska kraftnät kring säkerhetsfrågorna.
  • Ellevio äger endast elnät i Sverige. Det är Svenska kraftnät som ansvarar för förbindelserna med Europa och överföringen av el mellan länder. Hur flöden mellan länder ser ut i varje given stund går att se på Svenska kraftnäts webbsida: Kontrollrummet | Svenska kraftnät (svk.se).
  • Den svenska elproduktionen bygger främst på inhemsk kärnkraft, vattenkraft och vindkraft. Det finns en generellt låg exponering mot rysk energimarknad. Sammankopplingen med Europa och den europeiska energimarknaden gör däremot att svenska elpriser kan påverkas av kriget. Vi på Ellevio varken producerar eller säljer el, utan distribuerar endast el genom våra elnät.
  • Det svenska energisystemet har ett lågt gasberoende. Det finns bara ett utbyggt gasnät i vissa avgränsade geografier i landet.

För mer information, besök Krisinformation.se där det finns samlad information från svenska myndigheter om kriget i Ukraina: Kriget i Ukraina - Krisinformation.se

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?