Förstärkning av elförsörjningen i Västra Götaland dröjer – men grönt ljus för Volvos batterifabrik

Pressmeddelanden

Under tisdagsmorgonen meddelade statliga Svenska kraftnät (Svk) sina planer för utbyggnad av stamnätskapaciteten till Västra Götaland för att möta det kraftigt ökade behovet av el i regionen. Enligt Svk kommer industrins dubblerade effektbehov i Västra Götaland inte att kunna mötas fullt ut förrän år 2035.

Ellevio, som ansvarar för både lokala och regionala elnät i stora delar av Skaraborg och Västra Götalandsregionen, inklusive elförsörjningen till Volvos planerade batterifabrik i Mariestad, kan trots beskedet säkra elbehovet för såväl Volvos behov som större industrier i Skaraborg. Samtidigt belyser situationen ett stort behov av politisk handlingskraft.

Beroende av stamnätet

För att de industrier som finns inom elnätsområdet ska kunna elektrifieras med ström från Ellevios regionala nät, är företaget i sin tur beroende av att Svk bygger ut och stärker det nationella stamnätet. Efter kontakter med Svk och Vattenfall står det klart vilka industrier som redan idag har fått sin anslutning säkerställd och vilka som kommer att behöva vänta.

- Flera av de större industrikunderna i regionen kommer att kunna genomföra sina elektrifieringsplaner som planerat via Ellevio och lokala nätbolag, säger Tomas Brunzell, Ellevios chef för elnät i Mellansverige.

Ellevio är även ansvarig för att tillgodose elförsörjning till Volvos planerade batterifabrik i Mariestad. Projektet, med omfattande infrastruktursatsningar i regionen, är den enskilt största kundanslutningen i Ellevios historia. Ambitionen är att Volvo ska ha elnätskapacitet för produktion i full drift år 2030 genom en insats i tre steg.

Tre steg till färdig fabrik

Det första steget handlar om Ellevios insatser för att tillhandahålla byggström under fabrikens uppbyggnad. I steg två ska en rad satsningar göra det möjligt för Volvo att komma igång med sin produktion. Dagens besked från Svk innebär alltså att dessa planer kan genomföras. Det sista steget omfattar ett antal större projekt för att kunna tillhandahålla el till batterifabriken när den är i full produktion. Dagens besked innebär att delar av steg tre kan säkras - men inte fullt ut.

- För att kunna möta Volvos planer måste vi därför arbeta kreativt i väntan på att Svk kunnat bygga ut kapaciteten. Vi bedömer att Volvos produktionsplaner inte kommer att påverkas, men situationen gör att vi måste ta till andra verktyg än normalt, säger Brunzell.

Även om lösningar inte är helt klara, tyder alltså mycket på att samtliga steg i den stora anslutningen kommer att kunna genomföras. Ellevio kommer att jobba i nära samverkan med Svk och Vattenfall för att komma fram till en bra lösning. Men att Svks förstärkningar inte är på plats förrän 2035 sätter ljuset på behovet av politisk handlingskraft.

- Situationen i Västra Götaland är ett glasklart exempel på att politiken måste prioritera elnätsfrågan mycket högre. Förmågan att sörja för framtidens ökade elbehov, i Västra Götaland såväl som Sverige i stort, hänger på att vi börjar ser konkreta insatser från politiken för att säkerställa elnätsutbyggnaden. Bland annat handlar det om att korta alltför långa tillståndsprocesser för att få bygga samhällskritisk elnätsinfrastruktur, säger Brunzell.

Kontakt för media

Jesper Liveröd, presschef 070-929 96 23
jesper.liverod@ellevio.se

Ellevios pressjour dygnet runt 020-20 20 60
communications@ellevio.se

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?