Elnätskartan i Stockholm ritas om när Ellevio och Svenska kraftnät köper elnät

Pressmeddelanden

Ellevio och Svenska kraftnät ingår ett avtal där Ellevio köper delar av Svenska kraftnäts ledningar i Stockholmsregionen samtidigt som Svenska kraftnät köper en ledning av Ellevio. Affären innebär att arbetet med att förstärka elförsörjningen till Stockholm kan fortsätta.

Affären som har godkänts av respektive styrelser i Svenska kraftnät och Ellevio innehåller i korthet två delar:

  • Ellevio bygger en ny 400 kV-kabel mellan Beckomberga och Bredäng. På sträckan finns idag en 220 kV luftledning som ska ersättas med en kabelförbindelse. Totalt handlar det om drygt 12 km kabel i land och vatten. Projektet inleds 2018 och ska vara klart under 2023. När projektet är genomfört köper Svenska kraftnät ledningen och tar över driften och ansvaret, preliminärt ska det ske 2027.
  • Ellevio köper ledningar och ställverk i 220 kV-nätet av Svenska kraftnät. Köpet innefattar flera delar, bland annat en kabel till Lidingö, luftledningar och kablar som berör Danderyd, Järva, Högdalen, Skarpnäck och delar av stationer. Överlåtelserna kommer ske löpande under perioden 2018-2027.

- Det här innebär att vi och Svenska kraftnät renodlar elnätsstrukturen i Stockholm. Vi får ett klarare gränssnitt mellan oss och Svenska kraftnät, säger Kenneth Johansson, ansvarig för Ellevios regionnät i Stockholm.

Affären är ett viktigt steg i det stora förändringsarbete som pågår kring elförsörjningen av Stockholmsregionen. Tillsammans med Vattenfall och Ellevio har Svenska kraftnät föreslagit en helt ny struktur för Stockholms elnät, projektet kallas Stockholms Ström. För att förverkliga detta behöver drygt 50 delprojekt genomföras av de tre nätägarna.

- Stockholm är en av de snabbast växande städerna i Europa och vi som äger elnäten behöver hela tiden ligga steget före i utvecklingen. En växande stad innebär fler bostäder, arbetsplatser, skolor, dagis och vårdplatser och en utbyggd kollektivtrafik som alla är beroende av en pålitlig elinfrastruktur, säger Ellevios vd Johan Lindehag.

- Samtidigt är vi mitt i en energiomställning där bland annat elektrifieringen av transportsektorn ställer nya krav. Vi som nätägare har en oerhört viktig roll i att det ska kunna bli verklighet, fortsätter Lindehag.

För ytterligare frågor kontakta gärna:

Svenska kraftnäts pressjour 010-475 80 10

Om Svenska kraftnät

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med systemansvaret för el, alltså ansvaret att se till att kortsiktig balans mellan produktion och användning av el alltid råder. Det sker bland annat genom att utveckla det svenska stamnätet för el som består av i huvudsak ledningar för 400 kV och utlandsförbindelser. Men också ledningar för 220 kV, bland annat i Stockholmsregionen. Investeringarna omfattar årligen omkring 4 miljarder och drivs av den pågående omställningen av elsystemet, med mer väderberoende elproduktion och minskad mängd planerbar elproduktion i de nordiska näten och mot framtidens elmarknad.

Om Ellevio

Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 930 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm i öster. 2016-2019 investerar Ellevio cirka tio miljarder kronor i ett modernt, leveranssäkert och hållbart elnät som möjliggör energiomställningen och möter kundernas behov även i framtiden.

Vi har drygt 400 anställda och sysselsätter totalt cirka 3 000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av Tredje AP-fonden, Folksam, Första AP-fonden och Borealis Infrastructure. 

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?