Elnätsinvesteringar på rekordnivå 2023 – dubbleras om fyra år

Pressmeddelanden

När energibolaget Ellevio AB idag publicerar sitt bokslut för 2023 beskrivs ett rekordstort investeringsår. 3,7 miljarder kronor satsades på att förnya, säkra och bygga ut samhällskritisk elnätsinfrastruktur. En historiskt hög siffra – som väntas dubbleras inom fyra år. 

Elnätsbranschen står inför massiva investeringsbehov de kommande 20 åren. Utöver behoven att förnya befintlig elnätsinfrastruktur ökar efterfrågan på utbyggda elnät och högre kapacitet när industrin ställer om, laddinfrastrukturen byggs ut och kraftproduktionen ökar. Som ett av Sveriges största energiföretag är Ellevio avgörande för att förverkliga utvecklingen. I Ellevios bokslutskommuniké för 2023 beskrivs hur investeringstakten ökat märkbart jämfört med föregående år. 

- 2023 blev ett starkt år för Ellevio. Ökad omsättning, betydande anslutningar av bland annat flera vindparker, en mycket hög leveranssäkerhet och kraftfull framdrift i investeringsprojekten, säger Johan Lindehag.

Och när det kommer till investeringar måste takten fortsätta öka. Enligt Elnätsrapporten 2023 väntas elnätsinvesteringarna behöva uppgå till omkring 945 miljarder kronor till 2045. 

- Ellevio har en omfattande investeringsplan och kommer att öka takten ordentligt de närmaste åren. Flera saker måste dock falla på plats om vi ska kunna förverkliga samhällets behov. Framför allt handlar det om kortare tillståndsprocesser för nya elnät och en långsiktig, förutsägbar och pålitlig regleringsmodell – men även att vi kan lösa utmaningen med kompetensförsörjning, säger Johan Lindehag.

Medan Ellevios nätinvesteringar var rekordhöga 2023 följer utfallet den uppåtgående investeringstakten. Mellan 2019 och 2023 har totalt cirka 17,5 miljarder kronor satsats på reinvesteringar, moderniseringar och kapacitetshöjande insatser. De kommande åren förväntas investeringstakten öka successivt till en fördubblad årlig investeringsnivå på 7 miljarder kronor 2027.

Exempel på milstolpar 2023

  • I Värmland slutfördes förstärkningen av den regionala 130 kV-luftledningen mellan Munkfors och Kil.
  • Den första etappen av storsatsningen på det toppmoderna 220/110 kV inomhusställverket Värtan i Hjorthagen i Stockholm blev klar. Projektet, som ska vara klart 2026, är avgörande för att möta efterfrågan på elnätskapacitet i Stockholm.
  • Det drygt decennielånga jätteprojektet med ny 400 kV-kabel mellan Beckomberga och Bredäng färdigställdes och driftsattes. Kabeln utgör en grundpelare för Stockholms framtida elförsörjning.
  • Det stora Gävleborgspaketet, som arbetats med sedan 2018, gick i hamn.
  • Nätanläggningar till ett värde av 4.5 miljarder kronor togs i drift.
  • Driftsättning av vindkraftparker som kan leverera en sammanlagd effekt om 200 MW

Kontakt för media

Jesper Liveröd, presschef, 070 929 96 23
jesper.liverod@ellevio.se

Ellevio Ellevios pressjour dygnet runt 020-20 20 60
communications@ellevio.se

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?