Ellevio ökar kapaciteten i Stockholms elnät med stöd av lån från Europeiska investeringsbanken

Pressmeddelanden

Ellevio AB, Sveriges största renodlade elnätsföretag, har fått 1 miljard kronor i lån från Europeiska investeringsbanken (EIB) för att delfinansiera ombyggnad av ställverken i Värtan/Hjorthagen respektive Skanstull i Stockholm.

Projekten är avgörande för att säkerställa Stockholms långsiktiga energiförsörjning och bidrar till att öka kapaciteten för eldistribution i Stockholm med 40 procent.

- Ellevio investerar kraftfullt i elnäten för att möta samhällets behov av el och möjliggöra energiomställningen. I framtiden kommer investeringarna öka ytterligare, och utöver att återinvestera avkastningen från verksamheten behöver vi lånefinansiering. Att vi beviljas lån från Europeiska investeringsbanken är ett bevis på att vår verksamhet bidrar till den gröna omställningen, säger Ellevios vd Johan Lindehag.

Satsningar för att lösa kapacitetsbrist i elnäten

Det faktum att allt fler bor i städer är en utmaning för elsystemet. Ellevio genomför därför omfattande investeringar för att stärka och öka kapaciteten i det regionala elnätet i Stockholm och möjliggöra hållbar utveckling i staden.

Ställverket Värtan i Hjorthagen har en mycket viktig roll för att möta efterfrågan på eldistribution i centrala Stockholm. När den ombyggda stationen står klar 2026 kommer den att öka överföringskapaciteten med nästan 100 procent (från 325 MW till 600 MW).

Projektet i Skanstull kommer att skapa en ny anslutning mellan stamnätet och Stockholms regionala och lokala nät, som behövs för att täcka det långsiktiga kapacitetsbehovet i Stockholm. Ett nytt ställverk på 220 kV kommer att anslutas till Svenska kraftnäts nya planerade transformatorstation, och överföringskapaciteten i elnätet kommer att öka med 1 000 MW.

EIB:s vicepresident Thomas Östros kommenterar:

-    Europas omställning till grön energi till ett överkomligt pris handlar inte enbart om att producera stora mängder förnybar energi. Den kommer också att kräva en massiv ökning i vår kapacitet att distribuera denna rena energi till hushåll och företag och för att driva elbilar. Vi är glada att tillsammans med Ellevio stödja detta relevanta projekt som ligger i tiden.

Lånet utgör delfinansiering av investeringen och betalades ut den 31 januari 2023. EIB:s uppgift är att finansiera projekt som bidrar till att EU:s mål uppnås. Projektet stöder REPowerEU:s mål att minska beroendet av fossila bränslen och påskynda den gröna omställningen.

I oktober 2022 erhöll projekten i Värtan/Hjorthagen och Skanstull ett lån på samma belopp från Nordiska investeringsbanken.

Om Ellevio
Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Tillsammans med våra kunder tar vi en aktiv roll i resan mot ett alltmer elektrifierat samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder. Vi har 650 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm och vi ägs av OMERS Infrastructure, Tredje AP-fonden, Folksam och AMF.

Om EIB
EIB-gruppen har fastställt ”att säkerställa en rättvis omställning för alla” som ett av de fyra övergripande målen i sin färdplan för klimatbanken 2025, Climate Bank Roadmap 2025. EIB:s ambition är att stödja investeringar på 1 biljon euro i klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet under årtiondet fram till 2030 och anpassa all sin nya verksamhet till målen och principerna i Parisavtalet.

För mer information, vänligen kontakta:
Ellevio: Sarah Östberg, tel.: +46 709 71 12 40, sarah.ostberg@ellevio.se  
EIB: Tim Smit, tel.: +352 691 28 64 23, t.smit@eib.org

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?