Ellevio köper elnätsverksamheten i Nynäshamn av Kraftringen

Pressmeddelanden

Ellevio har tecknat avtal med energibolaget Kraftringen om att köpa elnätsverksamheten i Nynäshamn (Nynäshamn Energi AB). Därmed får cirka 16 000 kunder en ny elnätsägare.

Elnätet i Nynäshamn/Ösmo angränsar till Ellevios regionala elnät i Stockholm och stärker Ellevios redan starka förankring i Stor-Stockholm. Ellevio kommer att fortsätta ge trygg elleverans och service till kunderna i Nynäshamn.

– Vi är mycket glada över förvärvet av Nynäshamn Energi. Det är också ett första steg i vår ambition att växa, säger Ellevios vd Johan Lindehag.

– Vi ser naturliga synergier med vårt elnät i Stockholmsområdet. För kundernas del blir det på kort sikt inga förändringar. På längre sikt kommer förändringen bestå i att nätet moderniseras och anpassas efter växande efterfrågan, ökade krav på flexibilitet och nya förutsättningar för hållbar eldistribution, säger Johan Lindehag.

Affären väntas vara klar den 30 november, förutsatt att avtalsvillkoren uppfyllts. Köpet är en aktieöverlåtelse vilket innebär att Ellevio köper aktierna i Nynäshamn Energi AB och tar över hela ansvaret för företaget och dess 14 anställda. Elnätsavgifterna i Nynäshamn är något högre än avgifterna i Ellevios elnät i Stockholmsområdet, som ligger på ett medel av landets elnätspriser.

Sylvia Michel, vd Kraftringen, kommenterar:

– Vi har haft som mål att finna den bästa köparen till Nynäshamn Energi, och det ser vi att vi har gjort. Ellevio är ett av landet största elnätsföretag, med eldistribution som sin kärnverksamhet. Vår bedömning är att de har de bästa förutsättningarna för att driva verksamheten vidare långsiktigt och med ett lokalt fokus. Vi har även beaktat Ellevios långsiktiga planer för medarbetarna och inte minst ägarens hållbarhetsarbete.

Vill fortsätta växa

Ellevio är ett av Sveriges största elnätsföretag med cirka 915 000 kunder. Hösten 2015 inledde Ellevio ett omfattande och långsiktigt investeringsprogram för att möta framtida krav och förväntningar på elnätet. Under åren fram till 2019 ska Ellevio investera över nio miljarder kronor i ett modernare, mer vädersäkert och kapacitetsmässigt starkare elnät för kunderna.

Stora delar av det svenska elnätet byggdes på 1960- och 70-talen. Utrustningen fungerar i de allra flesta fall fortfarande bra, men når gradvis pensionsåldern och då ställs nätägarna, som ofta är kommuner eller ekonomiska föreningar, inför omfattande investeringar. Förvärvet av Nynäshamn Energi är en naturlig följd av Ellevios ambition att växa.

– Vi är öppna för fler förvärv och partnerskap. Framtidens elnät kommer att ställa krav på investeringar som vi tror kan komma att vara utmanande för många lokala aktörer. Små- och storskaliga elproducenter ska kunna anslutas på en framtida elmarknad där man både kan vara producent och konsument samtidigt som kraven på leveranssäkerhet ökar i takt med digitaliseringen av samhället och transportsektorn elektrifieras. Vi på Ellevio är specialister på elnät, och vi är redo att göra de satsningar som krävs, avslutar Johan Lindehag.

För mer information, kontakta gärna:

Jonatan Björck, presschef Ellevio, e-post jonatan.bjorck@ellevio.se, tel 072-56 15 416

Om Ellevio

Ellevio är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till nära 915 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm i öster. Vi satsar miljarder för att vädersäkra elnätet på landsbygden och förstärka och förnya elnätet i städerna. Vi har drygt 400 anställda och sysselsätter totalt cirka 3000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av pensionsförvaltarna Tredje AP-fonden, Folksam, Första AP-fonden och Borealis Infrastructure Management.

Om Kraftringen

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Kraftringen tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 300 000 energikunder och runt 400 medarbetare. Kraftringens nettoomsättning uppgick 2015 till nästan 2,5 miljarder kronor. 

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?