Ellevio kommenterar Nils Holgersson-rapporten

Pressmeddelanden

David Bjurhall, chef för regleringsfrågor på Ellevio.

Under onsdagen presenterades den senaste Nils Holgersson-rapporten, som jämför elnätspriserna i Sveriges kommuner. För Ellevios kunder fortsätter priserna att ligga strax under genomsnittet för landet som helhet.  

Under 2022 ökade elnätspriserna hos de flesta av Sveriges 170 elnätsföretag med i genomsnitt runt 10 procent. Höjningarna var en direkt följd av de kraftigt stigande elpriserna.

Förra året var ett minst sagt skakigt år på elmarknaden. Kriget i Ukraina och andra omvärldsfaktorer gjorde att elpriserna steg dramatiskt, inte minst under hösten och vintern. Det innebar att hushåll och företag i många fall fick betala rekordmycket för sin el. 

Även elnätsföretagen i Sverige drabbades av höga elpriser. När el transporteras genom elledningarna försvinner en betydande del av elen i värmeavveckling - det kallas nätförluster. Elen som går förlorad måste ersättas av elnätsföretagen, som köper el från elbörsen. På det sättet blir elnätsföretagen några av landets största elköpare. När priset på el går upp, ökar kostnaden för ersättningselen. Under förra året ökade kostnaderna för många elnätsföretag med flera hundra procent på kort tid.  

I princip samtliga elnätsföretag tvingades därför under slutet av året genomföra prishöjningar. För Ellevios kunder genomfördes en prishöjning den 1 oktober.  

  • För en lägenhetskund handlade höjningen om cirka 10–25 kronor per månad  
  • För en genomsnittlig villa handlade om mellan 50 och 150 kronor per månad 

Under året höjdes priserna i 209 av Sveriges 290 kommuner. I media lyfts de tre största aktörerna Eon, Vattenfall och Ellevio fram – men faktum är att de största höjningarna genomfördes av kommunala elnätsföretag i södra Sverige. Helt naturligt, eftersom elpriserna var som högst i prisområde 4.

Nils Holgersson-gruppen drar slutsatsen att det senaste årets prisökningar är symptom på en för svag elnätsreglering. En felaktig slutsats, säger David Bjurhall, chef för regleringsfrågor på Ellevio. 

- Att vi tvingades höja elnätsavgifterna under 2022 handlade uteslutande om att även vi fick dramatiskt höjda kostnader när priset på el rusade. För kunderna höjdes även energiskatten, vilket även det återspeglas på kundernas fakturor. Vi kan inte påverka dessa kostnader och det går inte att sänka dem med hårdare reglering, som Nils Holgersson-gruppen föreslår.  

Under ett antal år har Ellevio jobbat för att få bort prisskillnaderna mellan Stockholm och övriga landet, och med det sista steget som genomfördes 2022, så har målet nåtts. Nu betalar kunderna samma pris, oavsett var man bor.   

Idag ligger Ellevios priser strax under snittet för landet. Ellevios kunder i Värmland, Närke och Skaraborg har fått sänkningar på totalt 10,3 procent och hör till de som haft den mest positiva prisutvecklingen av samtliga kommuner i Sverige.  

Inte lika illa som befarat 

Höjningarna som genomfördes under slutet av 2022 tog höjd för att elpriserna skulle ligga kvar på höga nivåer även under 2023. Men prisutvecklingen har varit mer positiv än befarat, där vi sett lägre priser än vad prognoserna visade. Det har gjort att många elnätsföretag nu ser över prissättningen. 

Än så länge kan vi inte ge något rakt besked om eventuella justeringar av priset till våra kunder. Men kunderna kan vara trygga i att vi varken får, vill eller kommer ta ut en enda krona mer än det som Energimarknadsinspektionen tillåter, säger David Bjurhall.  

Vad är nätförluster? 

  • Nätförluster är en naturlig del av all överföring av el. När elen transporteras blir ledningar och transformatorer uppvärmda och det är denna värme som blir förluster.
  • Tänk dig en mobilladdare. När du laddar mobilen blir den ”klump” du sticker in i eluttaget, alltså själva transformatorn, varm - den värmen blir en elförlust. Det vill säga: en del av den el som går ut ur eluttaget och in i mobilladdaren kommer inte fram till din mobiltelefon, utan förloras under överföringen.
  • Detsamma som för mobilladdaren gäller elledningar. Mängden el som går in i ledningen i ena änden är större än den el som kommer ut i andra änden. Den el som går förlorad längs vägen måste Ellevio betala för. Elen köps från en elhandlare och kostnaden är och har alltid varit en naturlig del av den elnätsavgift som kunderna betalar. 

Om undersökningen

I undersökningen har den årliga elnätsavgiften, enligt de priser som gällde den 1 januari 2023, beräknats för typhuset i Nils Holgerssonrapporten med 15 lägenheter. Varje lägenhet har ett 16A säkringsabonnemang och en årlig elförbrukning på 2 300 kWh. Huset har ett gemensamt fastighetsabonnemang på 35A och 15 000 kWh/år.  

Sedan år 1996 ger Nils Holgerssongruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta. Läs hela rapporten på nilsholgersson.nu 

Kontakt för media

Jesper Liveröd, presschef 070 929 96 23
jesper.liverod@ellevio.se

Ellevios pressjour dygnet runt 020-20 20 60
communications@ellevio.se

Om Ellevio
Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi tar en aktiv roll i resan mot ett fossilfritt samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder. Vi har drygt 650anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Vi ägs av pensionsförvaltarna Folksam, AMF, Tredje AP-fonden och OMERS Infrastructure.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?