Ellevio dubblerar ägandet i snabbväxande energiteknikbolaget Flower

Pressmeddelanden

Från vänster: Stefan Krook, styrelseordförande för Flower, John Diklev, vd för Flower, Johan Lindehag, vd på Ellevio och Kristofer Fröjd, chef för strategi och affärsutveckling på Ellevio EES.

Energiföretaget Ellevio Energy Solutions AB dubblerar sitt delägarskap i det unga energiteknikbolaget Flower Technologies, som specialiserar sig på flexibilitets- och stödtjänster i elsystemet. Marknaden för nya energitjänster växer explosionsartat, och Flower har haft en stark tillväxt under året.

I takt med att andelen el från väderberoende energikällor som vind och sol ökar måste elsystemets förmåga att hantera stora variationer i elproduktionen stärkas. Samtidigt ökar efterfrågan på el enormt de kommande decennierna när transporter och industrier går över till eldrift. Men problemen med kapacitetsbrister och stora moderniserings- och digitaliseringsbehov ställer till det. Då blir energilagring, flexibilitets- och stödtjänster allt viktigare för att skapa balans i det svenska elsystemet.

- Morgondagens energisystem kommer att vara mycket mer komplext och dynamiskt, och efterfrågan på nya teknik- och energitjänster är stor. Det är bakgrunden både till vårt utökade delägarskap i Flower och vår satsning på det nya affärsområdet Ellevio Energy Solutions, säger Kristofer Fröjd, chef för affärsutveckling på Ellevio.

Ellevio Energy Solutions förvärvade 10 procent av aktierna i Flower i maj 2022 och har nu utökat sitt ägande till nästan 20 procent.

Flowers verksamhet har hittills varit inriktad på att erbjuda energilagring och stöd till elsystemet, bland annat med batterier och genom att samla många utspridda energiresurser – allt från enskilda elbilar till storskaliga batterier – för att på så sätt erbjuda eltillskott när det behövs. Med det nya kapitalet från Ellevio Energy Solutions kan bolaget satsa ytterligare på att fördjupa och bredda sina erbjudanden inom flexibilitets- och optimeringslösningar.

- Genom att vi ökar vårt engagemang i Flower får de ännu bättre möjligheter att växa, samtidigt som vi vässar vår egen satsning på flexibilitets- och energilagringslösningar tillsammans med kunder och strategiska partners. Vi är i ett oerhört spännande skede och jobbar metodiskt för att växa vår affär, säger Kristofer Fröjd.

Dramatisk marknadsutveckling

De kommande åren förväntas elbehovet i Sverige och Europa öka dramatiskt. Enbart Sverige förväntas behöva mer än dubbelt så mycket el år 2045 jämfört med idag – dagens 140 TWh förväntas öka till mellan 330 och 370 TWh, enligt en rad samstämmiga prognoser.

Marknaden för flexibilitets- och stödtjänster står inför en explosiv utveckling. Enligt EU-kommissionen och European Association for Storage for Energy (Ease) kommer den europeiska energimarknaden att behöva upp till 108 GW batteri- eller lagringstjänster till år 2050, med ett samlat investeringsbehov om 1 000–3 000 miljarder kronor.

Elleviokoncernen driver genom affärsområdet Ellevio Energy Solutions AB idag flera projekt inom energilager och flexibilitetslösningar. EES har hittills allokerat omkring en halv miljard i batteriprojekt, och inom kort invigs det första energilagret i värmländska Grums. Liknande anläggningar om totalt 80 MW planeras på olika håll i Syd- och Mellansverige.

Kontakt för media

Jesper Liveröd, presschef Ellevio 070 929 96 23
jesper.liverod@ellevio.se

Ellevios pressjour dygnet runt 020-20 20 60
communications@ellevio.se

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?