Presentation av Elnätsrapporten 2023: fångar vi elektrifieringsvågen?

Pressmeddelanden

Den 15 juni presenterar Ellevio årets upplaga av den stora Elnätsrapporten i ett webbsänt seminarium från ett av nyelektrifieringens epicentrum – Göteborg.

När: 15 juni, kl 11.00 – 12.00
Här: Seminariet sänds digitalt och länk skickas till anmälda deltagare.

Se lanseringen av rapporten

Sverige är på väg in i en gigantisk elektrifieringsvåg, pådriven av klimatkrisen och en industri och transportsektor i förändring. Men hur ser utvecklingen ut i olika delar av landet, och vad måste göras för att förverkliga alla mål, behov och satsningar?

I Elnätsrapporten, genomförd av teknikkonsultföretaget Sweco på uppdrag av Ellevio, kartläggs den regionala utvecklingen i Sverige de kommande 20 åren när det gäller elanvändning, elektrifiering och elproduktion. Under webbinariet presenteras vilka verksamheter, etableringar och andra faktorer som driver den anmärkningsvärda ökningen av efterfrågan på el i olika delar av landet, var elproduktion planeras och behövs, och framför allt vilka elnätssatsningar som fordras för att möta utvecklingen. 

Efter presentationen följer kommentarer och samtal med representanter från näringslivet, energibranschen och riks- och regionalpolitiken om elektrifieringsvågen ur ett både nationellt och regionalt perspektiv.

Medverkande (fler tillkommer):

  • Johan Lindehag, vd på Ellevio
  • Jonas Eklund, energi- och klimatexpert på Borealis
  • Rickard Nordin (C), riksdagsledamot och energipolitisk talesperson
  • Louise Åsenfors (S), vice ordförande i miljö- och regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen
  • Adam Cwejman, moderator och politisk redaktör på Göteborgs-Posten

Kontakt för media

Jesper Liveröd, presschef, 070 929 96 23
jesper.liverod@ellevio.se

Ellevio Ellevios pressjour dygnet runt 020-20 20 60
communications@ellevio.se

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?