Ellevio AB publicerar investerarrapport för gröna obligationer

Pressmeddelanden

Ellevio AB (publ) har idag publicerat sin årliga investerarrapport avseende bolagets gröna obligationer.

Rapporten innehåller en beskrivning av projekten som finansierats genom grön finansiering samt allokerade belopp. Rapporten är tillgänglig på svenska och engelska.

I juni 2020 ställde Ellevio ut sin första gröna obligation på totalt 1 650 miljoner kronor. Den stora efterfrågan gjorde att Ellevio i augusti samma år utökade obligationen med 350 miljoner kronor. De projekt som finansierats genom dessa gröna obligationer är utrullning av nästa generations smarta elmätare och anslutningar av mer förnybar el till elnätet.

- Elnäten spelar en avgörande roll för att samhället ska klara energiomställningen och klimatmålen, och det finns ett stort intresse bland investerare att vara del av resan framåt, säger Jan Seveborg, finanschef på Ellevio.

Ellevio ramverk för gröna obligationer lanserades 2019. Syftet är att erbjuda kapitalmarknaden möjligheter att investera i projekt som stöttar omställningen till ett utsläppsneutralt och klimatsmart energisystem. Projekt som kan komma i fråga för finansiering är sådana som bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Ramverket har granskats av det oberoende klimat- och miljöforskningsinstitutet CICERO och har fått det högsta betyget, ”Dark Green”.

Mer information

Sarah Östberg, Head of Financial and Sustainability Communication

+46 709 71 12 40, fornamn.efternamn@ellevio.se

Om Ellevio

Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi tar en aktiv roll i resan mot ett fossilfritt samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder. Vi har nästan 600 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Vi ägs av pensionsförvaltarna Folksam, Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och OMERS Infrastructure.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?