Ellevio AB publicerar bokslutskommuniké för 2021

Pressmeddelanden

Nyckeltal

  • Nettoomsättningen uppgick till 7 153 Mkr (6 674).
  • Distribuerad el uppgick till totalt 27,5 TWh (26,1).
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3 700 Mkr (3 614).
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 973 Mkr (1 781).
  • Det fria kassaflödet uppgick till 1 194 Mkr (651).
  • Investeringar, inklusive förvärv, uppgick till 3 590 Mkr (3 415).

Bokslutskommunikén kommenterar viktiga händelser i Ellevios verksamhet under året, inklusive påverkan från covid-19 och den aktuella utvecklingen inom elnätsreglering.

Rapporten är tillgänglig på engelska på Ellevios webbplats

För mer information, vänligen kontakta

Sarah Östberg, Head of Financial and Sustainability Communication
+ 46 709 71 12 40

Om Ellevio

Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi tar en aktiv roll i resan mot ett fossilfritt samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder. Vi har drygt 550 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Vi ägs av pensionsförvaltarna Folksam, Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och OMERS Infrastructure.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?