Ellevio AB publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022

Pressmeddelanden

Ellevio AB (publ) har idag publicerat sin års- och hållbarhetsredovisning för 2022. Dokumentet innehåller även Ellevios bolagsstyrningsrapport.

Års- och hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig på svenska och engelska på Ellevios webbplats www.ellevio.se

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari–31 december 2022.

Mer information
Sarah Östberg, Head of Financial and Sustainability Communication
+46 709 71 12 40, fornamn.efternamn@ellevio.se

Anna-Karin Käck, CFO
+46 703 44 51 57, fornamn.efternamn@ellevio.se

Om Ellevio
Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Tillsammans med våra kunder tar vi en aktiv roll i resan mot ett allt mer elektrifierat samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder. Vi har cirka 700 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm och vi ägs av OMERS Infrastructure, Tredje AP-fonden, Folksam och AMF.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?