Elanvändningen kraftfullt ned bland hushållen under hösten

Pressmeddelanden

Under höstmånaderna har de svenska hushållens insatser för att energieffektivisera och minska sin elanvändning gett imponerande resultat.

Kulmen nåddes under oktober då elanvändningen bland Ellevios privatkunder minskade med i genomsnitt 21,5 procent, men ligger på ungefär samma nivå även under november. 

Ellevio har tittat på kategorin privatkunder, som utgörs av omkring 900 000 hushåll. Statistiken är ett snitt av hushållens elanvändning i september, oktober och november 2022 jämfört med samma period 2019, 2020 och 2021, men inkluderar alltså inte den totala elanvändningen där även företagens elanvändning ingår. 

Minskningen av elanvändningen i är anmärkningsvärd, med en genomsnittlig minskning i samtliga områden på 21,5 procent under oktober jämfört med föregående tre år. Mätningarna för november visar att den stora minskningen bibehålls, med ungefär två procents lägre genomsnittsminskning.

Referensår                Jämförelseår   Månad           Differens i snittförbrukning

2019, 2020, 2021        2022                 Augusti          -9%
2019, 2020, 2021        2022                 September    -12,49%
2019, 2020, 2021        2022                 Oktober         -21,5%
2019, 2020, 2021        2022                 November     -19,45%

Siffrorna ser snarlika ut i samtliga regioner och län, med lokala variationer. Mest är minskningen bland Ellevios kunder i Bohuslän, där den sammanlagda elanvändningen minskat med upp emot en fjärdedel - 25 procent, jämfört med föregående tre år. Därefter följer Skaraborg samt Örebro län.

Starkare nedgång bland hushåll än företag
Privatkunderna har varit duktiga på att snabbt ställa om sin elanvändning när orosmolnen hopade sig kring utvecklingen på elmarknaden. I första hand är det kunder med villor och radhus som står för de största förändringarna i sin elanvändning, bland annat genom att sänka temperaturen i hem och lokaler, stänga av onödiga elslukare och bättre hushålla med el.

Positiva effekter
Minskningen är ett tydligt exempel på att människor i allt högre utsträckning engagerar sig i sin elanvändning, tar kontroll och gör förändringar som bidrar till bättre elekonomi och stabilare elförsörjningssystem. Insatserna innebär positiva effekter för både privatekonomi och elsystemet:

  • Elpriset stabiliseras. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har sagt att om vi sänker elanvändningen i EU med tio procent kommer elpriset att stabiliseras.
  • Starkare balans i elförsörjningen.
  • Minskad risk för manuell frånkoppling, dvs risken för att delar av nätet måste kopplas bort under kortare perioder för att förhindra värre konsekvenser av extrem effektbrist.
  • Mindre förbrukning innebär mindre risk för kapacitetsbrist (som är problematiska i bland annat Dalarna, Värmland och Stockholm).
  • Minskade CO2-utsläpp. Ju mindre vi behöver ta till elimport från smutsiga energikällor desto mindre klimatpåverkan, men även för att industrin och transportsektorn ställer om för fullt till fossilfrihet, och en osäker elmarknad med höga elpriser bromsar sådan utveckling.

Kontakt för media

Jesper Liveröd, Presschef Ellevio 070 929 96 23
jesper.liverod@ellevio.se

Ellevios pressjour dygnet runt 020-20 20 60
communications@ellevio.se

Om Ellevio

Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi tar en aktiv roll i resan mot ett fossilfritt samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder. Vi har drygt 500 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Vi ägs av pensionsförvaltarna Folksam, Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och OMERS Infrastructure.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?