Edsbyns Elverk säljer vattenkraftverk till Downing Hydro

Pressmeddelanden

Ellevioägda Edsbyns Elverk har idag sålt sina tre vattenkraftverk till Downing Hydro.

Tillträde är planerat till slutet av januari 2022. För att säkerställa en smidig övergång ska Edsbyns Elverk fortsätta att tillhandahålla drift- och underhållstjänster för kraftverken under en övergångsperiod.

Ellevio förvärvade 95,3 procent av aktierna i Edsbyns Elverk i december 2021, och har redan börjat integrera koncernens elnät i Ellevios befintliga nät i Hälsingland. Eftersom Ellevio är ett elnätsföretag har planen hela tiden varit att sälja vattenkraftverken vidare till en ägare som är bättre lämpad att driva dessa.

- Vi bedömer att Downing är en lämplig ägare med tanke på att de redan har verksamhet i regionen. Vi ser fram emot ett gott samarbete mellan oss som nätägare och Downing som kraftproducent för att utveckla och elektrifiera i Edsbyn och Ovanåker, säger Johan Lindehag, vd på Ellevio.

Downing Hydro AB är ett helägt dotterbolag till Downing Renewables & Infrastructure Trust PLC.

Om Ellevio

Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi tar en aktiv roll i resan mot ett fossilfritt samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder.

Vi har drygt 500 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Vi ägs av pensionsförvaltarna Folksam, Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och OMERS Infrastructure.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?