Ellevio förstärker beredskapen inför storm på Västkusten

Pressmeddelanden

SMHI varnar för starka vindbyar längs hela det västra havsbandet under torsdagen. Tuffast verkar det bli för Halland, där vindbyarna väntas kunna nå upp emot 28m/s. Ellevio, som ansvarar för elnätet i stora delar av Bohuslän och Halland, förstärker beredskapen för att kunna åtgärda eventuella fel och få igång elförsörjningen i händelse av avbrott.

Bedömningen är att det kommer blåsa ordentligt, men under en relativt kort tid. SMHI:s prognoser visar att kulmen nås efter lunch och efter 17-tiden väntas stormen avta. Stark blåst riskerar att orsaka strömavbrott när nedblåst träd faller på elledningar och liknande, och därför stärker Ellevio upp för att så snabbt det är möjligt kunna hantera och lösa eventuella strömavbrott eller andra incidenter.
- De senaste veckorna har vi haft flera stormar som drabbat främst Värmland, Dalarna och Skaraborg, och att förstärkt beredskap har visat sig vara framgångsrikt när det gäller att avhjälpa fel och få tillbaka strömmen, säger Anders Ekberg, driftchef på Ellevio.

I det här fallet innebär det ett fördubblat antal tekniker och montörer i beredskap att rycka ut och laga fel när stormen dragit förbi, samt förstärkt bemanning i företagets driftcentral som övervakar utvecklingen för att också kunna flytta resurser mellan de olika områden där Ellevio ansvarar för driften av elnäten.

- Inga montörer skickas ut under pågående storm, men under eftermiddagen kan vi arbeta med omkopplingar för att förbigå eventuella fel i den mån det går. Så snart vinden mojnat och ljuset är tillräckligt börjar vi felavhjälpa nedblåsta träd och andra eventuella fel, säger Anders Ekberg.

Information om avbrott

Aktuellt läge finns på avbrottskarta.ellevio.se
Där kan man också läsa mer om vår kostnadsfria sms-tjänst för avbrottsinformation.

Kontakt

Ellevios pressjour dygnet runt
020-202060
communications@ellevio.se

Om Ellevio

Med nära en miljon kunder är Ellevio ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi tar en aktiv roll i resan mot ett fossilfritt samhälle. Våra elnät är ryggraden som kopplar ihop producenter och konsumenter av el, som möjliggör mer förnybar elproduktion, elektrifiering av transporter och industri och som skapar förutsättningar för nya klimatsmarta tjänster för våra kunder. Vi har drygt 500 anställda och sysselsätter totalt 3 000 personer runt om i landet. Vi ägs av pensionsförvaltarna Folksam, Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och OMERS Infrastructure.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?