​Vinnare av Ellevio Safety Award är utsedd!

Nyheter

På företagets stora Entreprenörsdag delar Ellevio sedan 2018 ut pris till en samarbetspartner som arbetat målinriktat för en stark säkerhetskultur och säkra beteenden. Priset för 2019 går till Kraftringen Service AB.

Kraftringen Service jobbar tillsammans med Ellevio i det så kallade Västkustpaketet och har i och med detta byggt upp en ny etablering och organisation från grunden i Göteborgsregionen, med fokus på säkerhet redan från början.

Motiveringen lyder:

”Kraftringen har på ett strukturerat sätt angripit säkerhetsfrågorna i den nya etableringen för vårt lokalnätsprogram på västkusten. Alla medarbetare är utbildade i Bas-U och Bas-P, man har ett tydligt fokus på ledarskapets roll på alla nivåer vilket är en drivande faktor i förändringen mot en stark säkerhetskultur. Vi ser också att beslut fattats om ett antal säkra beteenden. Genom öppenhet med vad som också behöver förbättras, visar man på transparens, mognad och ambition.”

Magnus Brixvik är Entreprenadchef i Västra Götaland för Kraftringen och var en av dem som tog emot priset.

- Vi är oerhört stolta och glada över priset och det visar att vi arbetar med rätt elsäkerhetsfrågor tillsammans med vår personal och vår kund Ellevio, säger han.

Ellevio är också riktigt nöjda med kvaliteten på de inkomna ansökningarna.

- Vi är mycket glada över att ha fått in flera goda ansökningar med bra ambitioner. Genom vårt säkerhetspris vill vi uppmärksamma och förstärka de säkerhetshöjande initiativ som genomförs hos våra samarbetspartners. Arbetet för säkra arbetsplatser tar aldrig slut men vi tror och hoppas att det fokus vi lägger på den här viktiga frågan kommer att göra skillnad, säger Johan Lindehag, vd Ellevio.

Om Ellevios program Säker arbetsplats

Ellevio Safety Award är ett initiativ inom vårt säkerhetsprogram - Säker arbetsplats. Syftet med programmet är att alla ska komma hem oskadda efter en arbetsdag hos Ellevio. En viktig del i arbetet är att öka andelen säkra beteenden och förbättra säkerhetskulturen inom hela företaget.

Strategin för att åstadkomma en olycksfri och säker arbetsplats bygger på följande områden:

  • Vi arbetar säkert eller inte alls
  • Gemensam förståelse
  • Engagemang och omtanke
  • Ledarskap
  • Eget ansvar

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?