Viktig lokal dialog när ny kraftledning ska byggas

Nyheter

På en snöig parkering i Bengtstorp utanför Mariestad svänger bil efter bil in. Parkeringen är samlingspunkt för markägare och Ellevio innan de tillsammans ska ge sig ut i skog och mark på en uppskattad walk-and-talk längs den planerade ledningsgatan.

Besöket på plats tillsammans med markägarna är ett viktigt led i Ellevios process för att få tillstånd för en ny kraftledning som ska försörja bygdens nya stora batterifabrik med el.

Fabriken kommer bidra med tusentals jobb till Skaraborg och det är viktigt att luftledningen inte bara tar hänsyn till exempelvis natur- och kulturvärden utan i möjligaste mån också kan accepteras av skogsägare, jordbrukare och andra som lever på den mark där ledningen föreslås att gå fram.

Lyssna och diskutera i mindre grupper

För Ellevios projektgrupp som träffar markägarna utanför Mariestad är de inbokade tillfällena ett delvis nytt sätt att arbeta. Den här dagen delar gruppen upp sig på två. Sofia Miliander, koncessionspecialist* på Ellevio, åker en bit bort med några av deltagarna som vill gå igenom dragningen över åkermark och resten av gruppen pulsar in i skogen för att traska sig igenom den av Ellevio förordade sträckningen. Ellevios projektgrupp lyssnar och försöker svara noggrant på frågor om förslag på justering av dragningen, ersättning och hur bygget kommer gå till.

En grupp personer på en snöig parkeringSofia Miliander, vad är den stora skillnaden att möta markägarna så här?

- Genom det vi kallar walk-and-talk ger vi de direkt berörda markägarna en möjlighet att ha dialog med oss i projektet i mindre grupp och dessutom vid ett extra tillfälle utöver öppet hus under samrådet, där vi träffar alla som är intresserade av den nya ledningen, berättar Sofia. Vi ser det även som värdefullt att kunna diskutera och titta gemensamt på sträckningen ute i fält, särskilt när ledningen ska dras över öppen mark.

- Markägarna har varit mycket engagerade, fortsätter hon. Vi har fått förklarat var stolpar bör placeras för att ge minsta möjliga påverkan och mottagit olika förslag. Vi fick mycket bra input till vårt fortsatta arbete, så vi är väldigt nöjda med träffen.

Ett framtida arbetssätt

Nu ska projektgruppen gå igenom synpunkterna på ledningssträckningen, för att därefter se vad som kan justeras. Förhoppningsvis kommer många av markägarna som deltagit i walk-and-talk även till samrådets öppna hus och då har alla inblandade en bättre förståelse och kan ta nästa steg i diskussionen.

Anders Åkesson är programansvarig för Ellevios utbyggnad av elnätet till batterifabriken.

- Vi har identifierat att en ökad dialog med de som blir berörda av våra projekt är en av de viktigaste faktorerna för att kunna komma framåt på ett bra sätt. En öppen dialog är ett arbetssätt som tror vi mycket på. Det viktiga är att beakta den enskilda och samtidigt se till helheten vid ett sådant här projekt, menar Anders. Här har vi gått ut i ett tidigt skede och informerat. Vi vill också att man enkelt ska kunna komma i kontakt med oss och vi är måna om personlig kontakt med berörda.

*Koncession

Betyder tillstånd att bedriva viss verksamhet. På lokalnät ansöker elnätsbolagen om koncession för hela området och på regionnätsnivå ansöker man om koncession för varje enskild ledningssträckning.

Fakta om anslutningen av Volvos batterifabrik I Mariestad

  • Pågår 2022-2028
  • Anslutningen sker genom två parallella ledningar på 2 km från befintlig regionnätsledning L31, samt genom ny dubbel luftledning på 1,2 mil från ny stamnätsstation i Töreboda
  • Båda ledningarna leds in till nytt ställverk vid fabriken. Byggstart för ställverket är 2024

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?