Vi vill satsa - inte bromsa

Nyheter

Vad händer om elnätsbolagen inte kan investera tillräckligt i elnäten? Konsekvenserna för samhället och näringslivet riskerar bli stora om inte nödvändiga satsningar kan göras för att göra Sverige fossilfritt. Istället för att bromsa utvecklingen vill vi fortsätta satsa på ett robust elnät och nya smarta lösningar som en del av en grön omstart av Sverige.

Igår gick flera företrädare för tunga kund- och industriorganisationer ut i ett gemensamt debattinlägg i Svenska Dagbladet. De menar att Regeringens förslag om att elnätsföretagen ska få använda tidigare inte utnyttjade intäkter under en längre period bara kommer leda till prisökningar och högre vinster för ägare.

De har fel, menar vi på Ellevio. Vi kan blicka tillbaka på en fyraårsperiod med historiskt höga investeringsnivåer, samtidigt som kundernas elnätsavgifter i genomsnitt har legat relativt stilla. Vi skulle vilja gasa ännu mer – istället tvingas vi stampa på bromsen.

Orimliga villkor

Vi på Ellevio gick tidigt ut och berättade att vi tvingas dra ner på våra investeringar, som en direkt följd av den extremt hårda regleringen som trädde i kraft vid årsskiftet. En reglering som ger den som investerar i elnät en ränta på 2,16 procent – på investeringar som görs med en horisont på 40-50 år. Det är givetvis helt orimligt.

Regeringens förslag gör läget något ljusare. Men det är tyvärr fortfarande långt kvar tills vi har, i vår mening, rimliga förutsättningar för att möta de utmaningar och förväntningar som finns på elnätet.

Självklart ska kundernas behov stå i fokus. Avgiften ska vara rättvis och rimlig och utgå från att elnätsföretagen kan utveckla och modernisera vårt samhälle på ett så effektivt sätt som möjligt. Men, vi som äger elnäten behöver också ha rimliga villkor att bedriva vår verksamhet och för att kunna vara den motor som behövs i energi- och klimatomställningen. Detta visar även energibranschens egen färdplan som ska möjliggöra de övriga färdplanernas omställningsbehov.

Investeringar behövs för att:

  • Kunna elektrifiera samhället och ställa om från fossilberoende till smarta eldrivna lösningar.
  • Se till att det finns tillräcklig kapacitet för nya affärsverksamheter, bostadsbyggande, kommunala transporter, skolor, sjukhus med mera i de växande städerna.
  • Skapa smarta tjänster och produkter för våra kunder, samtidigt som vi installerar ny teknik i nätet som kapar avbrottstiderna.
  • Vi ska kunna fortsätta leverera en hög leveranssäkerhet till våra kunder, i hela landet. Samtidigt som vi ska möjliggöra den fortsatta expansionen av städerna måste vädersäkringen av näten i våra landsbygdsområden fortsätta. Trots att mycket har gjorts under de senaste 15 åren så är arbetet långt ifrån färdigt.

Vill inte vara stoppkloss

Det här är inte en ideal situation för någon. På kort sikt leder den nya regleringen till sänkta priser för kunderna. Men jag är oroad att vi på lång sikt sätter hela energiomställningen på spel. Vi riskerar att hamna i en situation där elnätet kommer vara en stoppkloss i arbetet med att klara av klimatmålen. Dels i termer av möjlighet att hantera större volymer förnyelsebar el och kapacitet att möjliggöra växande städer, men även i effektivitet och smarthet.

Både vi, politiker, näringsliv och kundorganisationer vill sannolikt samma sak; Skapa ett stabilt, smart och robust elnät som ger kunderna och samhället möjligheter till en grön omstart av Sverige. Till en rimlig prislapp. Jag är säker på att vi kan hitta en gemensam väg framåt, om vi bara sätter oss ner och diskuterar.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?