Älvsjö först ut i enormt elmätarprojekt

Nyheter

Nu påbörjar Ellevio arbetet med att installera närmare en miljon nya smarta elmätare hos sina kunder. Bytet inleds i juni 2020 med ett pilotprojekt som omfattar 4 000 hushåll och företag i stadsdelen Älvsjö i Stockholm. Detta blir det första steget i ett av Ellevios mest omfattande projekt för att utveckla smartare elnät, ett projekt som pågår fram till våren 2023.

– Elmätarbytet är en viktig pusselbit för att skapa ett elektrifierat, hållbart samhälle som är mindre beroende av fossila bränslen, säger Henrik Hagberg, projektledare för elmätarbytet hos Ellevio.

De nya elmätarna är en förutsättning för att utveckla Sverige mot en smartare, mer hållbar framtid, med till exempel smarta hem och smartare eldrivna transporter. För att vara säkra på att de nya mätarna levererar korrekt data och att allt kring installationen fungerar, genomförs ett pilotprojekt i Älvsjö. Det ger Ellevio möjlighet att finslipa detaljerna inför att arbetet börjar storskaligt i hela landet. Det blir också ett test för att se till att mätarbytet upplevs som så smidigt som möjligt för alla kunder.

Mätarbytet tar cirka 30 minuter

Pilotprojektet pågår under cirka en månads tid. De kunder som berörs av bytet i Älvsjö kommer få all praktisk information av Ellevios partner ONE Nordic, vars tekniker kommer genomföra samtliga byten. Bytet innebär ett kortare strömavbrott och tar endast cirka 30 minuter. Du som kund behöver inte göra någonting utan bytet kan göras av teknikern på egen hand, då mätaren vanligen sitter tillgänglig på utsidan av en fastighet eller i ett gemensamt utrymme i lägenhetshus.

De nya elmätarna är en förutsättning för att utveckla Sverige mot en smartare, mer hållbar framtid, med till exempel smarta hem och smartare eldrivna transporter.

Nya mätaren ger bättre överblick på hushållets elanvändning

De nya elmätarna är en förutsättning för att utveckla Sverige mot en smartare, mer hållbar framtid, med till exempel smarta hem och smartare eldrivna transporter.

Den nya elmätaren kommer med flera fördelar för alla Ellevios kunder som kommer få en bättre överblick av sin elanvändning. Därmed kan man använda elen på ett mer klimatsmart och kostnadseffektivt sätt. De nya elmätarna öppnar även upp möjligheten för alla Ellevios kunder att producera sin egen el och sälja tillbaka överskottet.

– Vi ser att våra kunder är nyfikna på möjligheten att producera egen el och anpassa sin elanvändning för klimatets skull. De nya mätarna ger kunderna den möjligheten och är redan förberedda för att till exempel koppla på solpaneler på ett enkelt sätt, säger Henrik Hagberg.

Minimerar behovet av personliga kontakter

På grund av den rådande situationen i samhället orsakad av Corona, så kommer Ellevio enbart att byta ut elmätare i de hushåll där mätaren är åtkomlig för teknikern utan att kunden behöver vara närvarande.

– För att minimera risken för våra tekniker och kunder att mötas och potentiellt smitta varandra kommer vi inledningsvis bara byta mätare som sitter tillgängliga utomhus eller utanför lägenheter i bostadsfastigheter, till exempel i gemensamma källarutrymmen. Detta så att behovet av personliga kontakter kan minimeras, säger Henrik Hagberg.

Mätarbytet fortsätter under hösten

Projektet kommer fortsätta med nya områden i Stockholmsregionen under hösten, och därefter fortsätta ut i Ellevios övriga nätområden runt om i landet. Vill du veta mer om den nya smarta elmätaren, och varför vi genomför elmätarbytet? Den senaste informationen hittar du här.

Sidan uppdaterad 11 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?