Triss i Täby när Ellevio framtidssäkrar elen

Nyheter

Magnus Grunditz, områdesansvarig i Täby.

Det är full aktivitet i Täby med omnejd. Efter en lyckad framtidssäkring av elen i Tibble-Enhagen är Arninge på väg in i mål. Därefter är det dags för Täby Kyrkby. – Mindre störningar kommer förekomma en tid framöver i Arninge men vinsterna blir desto större när allt är klart, säger områdesansvarige Magnus Grunditz.

Triss i Täby skulle man kunna kalla Ellevios projekt för en framtidssäkrad el i området. Det började hösten 2020 med projekt Tibble – Enhagen som avslutades i december 2021. Tack vare projektet mötte man det ökade elbehovet, vilket i sin tur ledde till att det nya bostadsområdet i västra Roslags-Näsby blev möjligt att bygga samt att elleveransen blev framtidsäkrad många år framåt. Förutom det fick området nya fina cykelbanor.

Full aktivitet i Arninge

Efter Tibble-Enhagen var det dags för Arninge. Det projektet startade i januari 2022 och beräknas gå i mål nu till hösten. Det är i Arninge industriområde som Ellevio bland annat arbetar i.

– För att kunna frigöra kapacitet i andra stationer har vi beställt en ny inmatningspunkt, det vill säga en anslutning till det regionala elnätet, som ägs av Vattenfall Eldistribution i det här fallet. Det vi gör är att vi lägger markkablar för att koppla in nätet mot anslutningen, för att framtidssäkra elleveransen många år framöver. Med dessa nya förband blir nätet mer avbrottssäkert samtidigt som en utbyggnad av Arninge möjliggörs, förklarar Ellevios områdesansvarige Magnus Grunditz.

Dialog med Täby kommun

Magnus Grunditz berättar att man för att minimera störningar för boende och näringsidkare i området har kontinuerlig dialog med Täby kommun.

– Det hade vi under hela projektet med Tibble-Enhagen och det har vi även nu med Arninge. På det sättet hoppas vi kunna skapa en förståelse för varför vi är där och gräver. Allt blir en liten pusselbit i att fortsätta elektrifiera Stockholmsområdet.

Ny fin ridväg

I Arninge kommer störningarna knappt bli märkbara för boende utan där är det främst ryttarna som får ha överseende. Ellevio kommer att arbeta mest i skogen, längs med Arningeleden. Men halva sträckan som går genom Hägerneholm måste grävas upp. Kablar ska nämligen läggas i den ridväg som löper längs med ett bullerplank.

– Vi har haft dialog med Täby kommun och ridvägen kommer att återställas i ursprungligt skick enligt kommunens krav. Det kommer förhoppningsvis att glädja ryttarna när den nya ridvägen är färdig, säger Magnus Grunditz.

Utmaningar att ta sig fram

Han förklarar att utmaningarna i Arninge-projektet till största delen handlar om framkomligheten i skogen eftersom det även finns mycket berg där.

– Vi behöver också ta oss in under Arningeleden och Löttingelundsvägen, det är mycket komplexa moment som går ut på att vi trycker rör under vägen som kablarna sedan läggs i. Men vägen kommer inte behöva stängas av, säger Magnus Grunditz.
Om allt går enligt plan beräknas projekt Arninge vara i mål till september 2022.

Kommande Täby-projekt

Ett kommande projekt i Täby går ut på att få ner avbrottstiderna i norra Täby Kyrkby. Ellevio kommer att modernisera ett par nätstationer samt sätta upp ny utrustning i ett par trästolpar.

– I och med det kan vi fjärrstyra apparater och koppla om i nätet för att minimera avbrottstider vid till exempel dåligt väder där träd fallit på våra ledningar, säger Magnus Grunditz.

Ellevio beräknar att sätta i gång projekt Täby-Kyrkby under året med en målbild att bli klara under 2023.

Även reläskydd byts ut i Täby

Mellan maj och september 2022 kommer Ellevio även att byta reläskydd i sex fördelnings- och kopplingsstationer. Det handlar alltså om knutpunkter i elnätet där det finns så kallade ställverk. Deras uppgift är att fördela strömmen till användarna.

– Reläskyddsutrustningen i dessa stationer är från 80- och 90-talet, vilket innebär att den nått sin tekniska livslängd. Delar av Täby har de senaste åren haft avbrott som berott på att reläskyddsutrustning haft brister. Det här projekt kommer medföra färre avbrott för våra kunder i Täby, säger projektledaren Malin Holm och tillägger att kunderna inte kommer märka av själva arbetet eftersom det sker inne i Ellevios stationer.

Sidan uppdaterad 11 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?