Stor efterfrågan på materiel till sönderslaget elnät i Ukraina

Nyheter

Rysslands invasion av Ukraina har slagit sönder stora delar av landets infrastruktur. Under senhösten 2022 startade Ellevio ett arbete tillsammans med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) för att bistå Ukraina med elnätsmateriel.

Under april gick de senaste leveranserna från Ellevio i väg. Efterfrågan på materiel har gått ut genom MSB, i form av listor över vad som förstörts och vad Ukraina är i behov av. Inte bara elnätet utan mycket annan infrastruktur är också skadad eller förstörd. Men elförsörjningen är central för att nästan all övrig infrastruktur i samhället ska kunna drivas.

Daniel Sköld är chef för nätförvaltning hos Ellevio och ansvarig för Ellevios donationer till Ukraina. Han berättar hur arbetet gått till och vad som varit mest efterfrågat för elförsörjningen.

- Utifrån behoven som ukrainska myndigheter listat, har vi inventerat våra lager, tagit beslut om vad vi kan donera och sen erbjudit det. Vi har därefter fått respons på vilket materiel som har varit intressant. Det är ju viktigt att man får det som verkligen finns behov av, inte enbart vad vi kan avvara, säger Daniel Sköld.

-  Reservaggregat har varit det allra mest akuta behovet. Vilket är helt förståeligt med tanke på situationen och vintern som var. Vi hade möjlighet att skicka ner ett på 500kVA. Men det mesta elnätsmateriel har varit mycket efterfrågat, eftersom bombningarna träffar såväl stora transformatorstationer som mindre nätstationer, ledningar i luft såväl som kablar i marken. Vi har skänkt ett antal nätstationer och skickade då även med en massa bygghjälmar. Utöver detta samlade Ellevios anställda in förnödenheter som också skeppades iväg. Men vi fortsätter att skicka ner materiel. En hel del efterfrågad högspänningsutrustning står i detta nu hos oss och väntar på transport mot Ukraina.

Daniel Sköld och lastbil med nätstationer

Hur har arbetet sen gått till för att få fram allt till Ukraina?

-  Flera medarbetare och entreprenörer har varit involverade för att hitta, packa, samla och samordnat logistiken för allt som ska transporteras ner och sen har MSB via sin koordinator handlat upp transporten. Lastbilstransporterna går oftast via Polen där de sen lastas om inför slutleverans in i Ukraina, vilken i sin tur sköts av EU. Exakt var donationerna hamnar i Ukraina anges inte med hänvisning till utrikessekretess, avslutar Daniel.

"Vi har gjort en insats"

Bengt Johansson, som fram till nyligen varit ansvarig för krisledning och donationerna hos Ellevio reflekterar över vad han tar med sig från arbetet.

-  Jag känner att vi har gjort en insats. För Ellevio handlar det om att avstå en del ekonomiskt värde, där i Ukraina handlar det om att få drägliga levnadsförhållanden, avslutar Bengt Johansson.

Donationerna från svensk energisektor till Ukraina har hittills bestått av bland annat elutrustning, generatorer, transformatorolja och reservdelar till ett värde av 62 miljoner.

Fakta Ukrainas energi

  • Elproduktion: 156,5 TWh
  • Installerad effekt: 52 GW.
  • Energimix: Kärnkraft 55 %, Kraftvärme/värmekraft 30 % (kol, gas eller olja), Vattenkraft 7 %, Sol-, vind- och biokraft 8%


10 GW är i dagsläget (2023) otillgängligt och under rysk kontroll, som exempelvis kärnkraftverket Zaporizhzhia. De flesta vind- och solkraftverken finns också i ockuperade områden, söderut. Sedan kriget startade har elkonsumtionen i landet minskat med ungefär 30 procent.

Källa: Tidningen Energi

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?