Stopp för ny vind- och solkraft i värmländska elnätet

Nyheter

Ellevio tvingas nu säga nej till all ny storskalig elproduktion i Värmland. Det är följden av ett besked från stamnätsägaren Svenska kraftnät.

Kapacitetsbrist i elnäten har fram till idag framför allt varit ett problem i våra storstadsregioner. Elnäten har inte hunnit med att byggas ut i samma takt som samhället i övrigt, framför allt det nationella stamnätet. Men, nu har samma problematik nått även Värmland. Fast den här gången handlar det inte om att elanvändningen ökar – utan i stället elproduktionen.

I början av juli fick Ellevio besked från stamnätsägaren Svenska kraftnät att det inte går att koppla in mer elproduktion till stamnätet i Värmland. Stamnätet har nått sin maxkapacitet, och förstärkningar kommer inte kunna vara på plats förrän tidigast 2030, enligt Svenska kraftnät. Sedan dess har ett arbete pågått för att förstå hur situationen påverkar kunder och regionen och sedan kontakta dem som berörs.

- Det här är inget roligt besked att förmedla vidare till sol- och vindkraftsföretag med planer i Värmland. Elnätet ska vara en möjliggörare för omställningen till ett fossilfritt samhälle, inte tvärtom, säger Tomas Brunzell, elnätschef för Ellevio i Mellansverige.

Tittar på lösningar

Beslutet att det är stopp för all ny elproduktion över 1 MW har kommunicerats ut till vind- och solkraftsaktörer, Länsstyrelsen och andra elnätsägare. Flera större vind- och solprojekt ligger i startgroparna, men får nu alltså pausas.

Hur långt produktionsstoppet kan bli är inte helt klart. Det beror dels på om Svenska kraftnät kan justera sina investeringsplaner något eller om det finns andra vägar framåt.

- Då kapacitetsbristen finns i stamnätet och inte i Ellevios elnät är det inte vi som primärt kan lösa den här utmaningen. Däremot kommer vi naturligtvis att göra det vi kan inom vårt mandat, för våra kunder skull, säger Tomas Brunzell.

Ingen risk för befintliga kunder

Beslutet rör större produktionsanläggningar över 1 MW, och påverkar alltså inte värmlänningarnas möjligheter att sätta upp solpaneler på sina hustak. Det innebär heller inte någon ökad risk för strömavbrott i Värmland. Från Ellevio ser man situationen som allvarlig, men vill ändå jobba lösningsorienterat.

- Ingen hade kunnat förutse den enormt snabba utvecklingen inom framförallt vindkraften. För bara tio år sedan var en normal anslutning av en vindkraftspark på 10–30 MW. Idag får vi intresseanmälningar på 100–300 MW. Det ställer naturligtvis helt andra krav på elnäten, säger Tomas Brunzell.

- Det visar på en situation som vi belyst många gånger; att det finns enormt stora investeringsbehov i vårt svenska elnät. Dels i stamnätet, där de största flaskhalsarna finns, men också i de regionala och lokala näten. Det är av stor vikt att dialogen mellan branschen och politiken fortsätter och att vi tillsammans hittar sätt att stimulera investeringar i ett läge där de behövs mer än någonsin, säger Tomas Brunzell.

Fakta

  • Svenska kraftnät har meddelat att de inte kan ta emot mer storskalig elproduktion i Värmland. Det berör framför allt vind- och solparker.
  • Stoppet för ny elproduktion gäller från och med 1 oktober 2020 och tills vidare.
  • De projekt som är under byggnation påverkas inte av beslutet.
  • Stoppet gäller ny elproduktion med en ansluten effekt som är 1 MW eller större. Det gäller inte solceller på villatak.
  • Stamnätet ägs av det statliga affärsverket Svenska kraftnät och det är i stamnätet begränsningen finns. Ellevio äger det regionala och stor del av de lokala elnäten i Värmland och är kund till Svenska kraftnät.
  • Ellevio har cirka 100 000 elnätskunder i Värmland. Det handlar framför allt om privatpersoner, men också små och större företag, kommunala verksamheter och så vidare.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?