Sjökabel vid Drottningholm viktig pusselbit för att lösa kapacitetsbristen

Nyheter

En ungefär sex kilometer lång sjökabelförbindelse som passerar Drottningholms slott blir en viktig del av lösningen på kapacitetsbristen i Stockholm. Just nu installeras den nya förbindelsen och 2022 är tanken att den nya ledningen ska börja användas.

– Det är de här markkablarna som så småningom kommer att ansluta till sjökablarna, säger Ellevios projektledare Jenny Nilander där vi står utmed det cirka 1,70 meter djupa och 5 meter breda schaktet.

Jenny Nilander, projektledare och Josefin Dahlqvist, assisterande projektledare.

Vi följer schaktet på vår promenad genom Sätraskogens naturreservat ner mot Mälaren. Snart öppnar sig skogen mot sjön och det är här dagens stora insats pågår. Metodiskt och ordnat pågår arbetet och de olika enheterna på land och ute på sjön kommunicerar då och då med varandra i en komradio.

– Det är många personer som är involverade och alla vet sin roll. Den här sjökabelförbindelsen består av sammanlagt nio kablar och dagens insats handlar om att lägga den sista delen av en av sjökablarna på plats. Det är de röda bojorna som håller kabeln flytande, sedan kommer de tas bort och sjökabeln läggs på botten. Kabeländan ska samtidigt vinschas upp på land där den senare i projektet ska ansluta till en markkabel, säger Ellevios assisterande projektledare Josefin Dahlqvist.

Styva som tallar

Varje kabel av de totalt nio stycken som ska ner på Mälarens botten väger 35-40 kilo per meter och är lika böjlig som en 40-årig tall – och de skarvas inte alls förrän nu när den möter landförbindelsen. Det krävs såväl specialutrustning som precision för att lyckas.

– Det här är ingen tv-sladd som man böjer lite som man tycker och får på plats. Den är otroligt tung och styv, säger Jenny Nilander.

Vi befinner oss i södra Stockholm vid Mälarens strand i förorten Bredäng. Sjökablarna är en del av den ungefär 12 kilometer långa elförbindelsen mellan Bromma och Bredäng där en luftledning ersätts med en mark- och sjöförlagd kabelförbindelse för att frigöra mark. När ledningen är klar 2022 kommer den inledningsvis att drivas av Ellevio med spänningsnivån 220 kV, för att 2028 tas över av Svenska kraftnät och då i stället drivas som en 400 kV-ledning och bli en del av stamnätet.

– Behovet av en högre spänning blev tydligt under förstudien, så vi löser det på det här sättet mellan oss och Svenska kraftnät. Den här elledningen har avgörande betydelse för att få in mer eleffekt till Stockholm och möjliggöra utveckling och tillväxt i regionen, säger Jenny Nilander.

Får inte störa djurlivet

Det är det specialbyggda kabelläggningsfartyget Pleijel som är själva hjärtat i arbetet. Det är från den som kablarna rullas ut via en stor kabelkarusell för att sedan lugnt läggas ned på botten.

– Det är viktigt att det görs med stor försiktighet så att det inte skapas grumling, det vill säga att det frigörs partiklar från botten, för den riskerar att störa djurlivet. Därför får vi bara genomföra det här arbetet under vinterhalvåret, säger Jenny Nilander.

Miniubåtar till hjälp

Genom noggranna beräkningar vet man exakt var kabeln ska läggas. Man har bland annat kartlagt bottens skick och mätt djupet. Förutom Pleijel används miniubåtar med kameror och gripklor som filmar kabeln och identifierar om placeringen behöver justeras med hjälp av dykare. Kabeln behöver alltså inte grävas ner, med tiden sjunker den ner av sin egen tyngd och hamnar tryggt på plats. Dykarna har där det behövs rensat botten från skräp.

– Särskilt vid Drottningholmsbron var det massor av skräp på botten. Trots att det är mörkt och kallt så lyckades dykarna få bort skräpet, säger Jenny Nilander.

Det låter avancerat att lägga elförbindelsen genom Mälaren, varför väljer ni den här lösningen?

– Det är väldigt trångt i Stockholm och svårt att ta sig fram med en elledning hur man än gör. Vi utredde från början över 20 olika alternativ och då visade det sig att dra elledningen genom Mälaren var ett jämförelsevis bra alternativ, utan att för den skull vara enkelt, säger Jenny Nilander.

Lyckad insats

Jenny Nilander och Josefin Dahlqvist stämmer av med Pelle Andersson på Baltic Offshore och de kan konstatera att den tre timmar långa insatsen har gått bra. Sjökabeln ligger där den ska och ändan är upptagen på land redo att kopplas ihop med markkabeln.

– Det här är ett väldigt komplext projekt och det är svårt att blidka alla intressenter utmed elledningens dragning. Men vi jobbar oss successivt framåt och arbetet att få sjökabeln på plats går riktigt bra. Nu är merparten av sjökabelinstallationen gjord och det gäller att vi inte slappnar av de sista insatserna utan behåller samma fokus, säger Jenny Nilander.

Sidan uppdaterad 11 juni 2024

Hjälpte den här sidan dig?