”Tack vare stödet från Ellevio har vi nu fler tjejer än killar i vår knattefotbollsskola”

Nyheter

Med hjälp av ekonomiskt bidrag från Ellevios 50/50-fond ska fler tjejer oavsett bakgrund få möjlighet att spela fotboll. Två föreningar som tilldelats pengar är Marieberg SK och Ekerö IK. Här berättar de mer om den positiva påverkan stödet haft för just deras fotbollsspelande tjejer.

Genom 50/50-fonden vill Ellevio hitta och lyfta positiva exempel som kan inspirera tjejer att ta plats i en mansdominerad fotbollsvärld. På längre sikt är förhoppningen att fler kvinnor även vill ta plats i en mansdominerad energibransch.

– Långsiktigt är målet att fler tjejer och kvinnor vill utbilda sig inom tekniska ämnen och förhoppningsvis jobba hos oss, säger Thomas Kult, sponsringsansvarig på Ellevio.

"Det är första gången vi har fler flickor än pojkar i vår knatteskola och vi behåller just nu fler flickor än pojkar i vår verksamhet. Det är något vi är stolta över och det hade inte varit möjligt utan stöttning från StFF och Ellevios 50/50-fond samt Stockholmsidrotten".

Det säger Christopher Härnebo Grapenwall, sportchef hos Marieberg SK. Klubben, med Christopher i spetsen, skickade in en ansökan till 50/50-fonden eftersom man ville starta upp en flickverksamhet för första gången i föreningens historia. Ambitionen var att starta en knatteskola för tjejer födda 2014. När projektet fått medel tilldelat kunde de dra igång under våren 2019.

Tack vare pengarna från fonden kunde exempelvis två ledare rekryteras för att träna tjejerna varje vecka.
– Gruppen fick kontinuitet på ledarsidan vilket bidrog till att deltagarantalet ökade. Vi har 30 flickor i truppen och 20 av dem har varit kontinuerligt på träningarna. De har fått likadana tröjor och vattenflaskor vilket befäster grupptillhörigheten, berättar Christopher Härnebo Grapenwall och fortsätter:
– När vi ser hur många flickor som är med och spelar fotboll i MSK, ger det oss vägledning och framtidshopp att fortsätta vårt arbete.

Ekerö IK utbildar framtidens ledare

Ekerö IK är en annan klubb som sökt och blivit beviljade bidrag från 50/50-fonden. Hos Ekerö IK, precis som i många andra föreningar, såg man en trend i att många tjejer slutade att idrotta i ung ålder.

Efter att ha diskuterat med spelare och tränare vad detta kunde bero på var det många som menade att de inte fick tillräckligt med fritid utanför idrottandet. Dessutom upplevde flera spelare att om de missat en eller flera träningar kunde de inte nå upp till egna (eller andras) förväntningar. Många väljer då att lägga av med idrotten hellre än att själv påverka gruppen.

Ett sätt bemöta problemet är att samarbeta mer mellan sektionerna eftersom flera av spelarna ingår i olika trupper. Ett specifikt projekt initierades med syftet att stärka unga tjejers självkänsla för att de ska "växa, ta plats och att lära sig mer om sina rättigheter". Detta gjorde man i samarbete med Futebol dá força – en stiftelse som engagerar, utbildar och stärker ideella ledare.

– Genom att inleda med en utbildningsinsats med Futebol dá força, hoppas vi på att även få till en gemenskap mellan tjejerna och idrotterna, att skapa en plattform för dem att bli ledare och förebilder för yngre tjejer. Det blir en ögonöppnare till ledarskapet som ger positiva synergieffekter, säger Ekerö IK:s Johanna Eriksson.

80 tjejer från 14 års ålder och inom alla sektioner erbjuds utbildningstillfället. Planen är att därefter fortsätta utbilda tjejerna och förhoppningsvis vill de själva bli ledare inom klubben framöver.

Källa: Stff.se

Fakta 50/50-fonden

Stockholms Fotbollförbund och Ellevio har gemensamt beslutat att i samarbete dela ut ekonomiska bidrag till projekt, föreningar och/eller enskilda lag. Syftet är att stärka tjejfotbollen i distriktet och att få fler tjejer att spela fotboll oavsett social och ekonomisk bakgrund. Visionen med 50/50-fonden är: "Lika många tjejer som killar". Fonden är öppen för alla fotbollsföreningar och projekt som bedrivs inom Stockholms Fotbollförbund geografiska verksamhetsområde.

Sidan uppdaterad 11 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?