Kommentar till utfallet av Ellevios bud på Dala Energi

Nyheter

I fredags, den 28 juni, löpte acceptfristen för Ellevios bud på Dala Energi ut. Tyvärr visar utfallet att vi inte kommer att få möjlighet att fullfölja vår önskan att köpa företaget. Vi är övertygade om att Dala Energi och Ellevio skulle kunna utvecklas mycket starkt tillsammans – och beklagar att vår uppriktiga ambition att skapa bästa möjliga förutsättningar för kunderna, bygden, medarbetarna och aktieägarna inte har nått fram.

Vi har respekt för att det finns olika syn på, och intresse av, vad som skulle vara den bästa framtiden för Dala Energi. Här vill vi återigen peka på vad en framtid som en del av Ellevio skulle ge.

Regional förankring och stora satsningar

Ellevio ansvarar redan för merparten av elförsörjningen i Dalarna genom våra regionnät. Vi äger också lokalnät både i angränsande län och i andra delar av Dalarna, med över 36 000 lokalnätskunder i Dalarna. Våra investeringsplaner i regionen är omfattande och syftar till att skapa förutsättningar för en levande och framgångsrik bygd, till gagn för både näringsliv, medborgare och kommuner. Vi planerar att investera omkring en halv miljard per år i näten i Dalarna, och om vi hade fått köpa Dala Energis nät hade vi också kunnat dra nytta av de praktiska och driftmässiga fördelarna av ett större och mer sammanhängande nät. Vi tror uppriktigt att det skulle gynna Dala Energi att hitta en partner som kan erbjuda detta.

Även vad gäller anställda har Ellevio omfattande tillväxtplaner framöver. Det kommer att leda till både nyrekryteringar inom Ellevio och bland våra entreprenadpartners. Dala Energi hade därmed representerat en utmärkt bas för fortsatt regional tillväxt.

Långsiktiga ägare med stark förankring i Sverige

Alla Ellevios fyra ägare är pensionsfonder med långsiktigt ägarperspektiv. Ellevio ägs till hälften av de svenska pensionsfonderna Tredje AP-fonden, Folksam och AMF, som förvaltar pensioner för stora delar av Sveriges befolkning, och till hälften av den kanadensiska motsvarigheten Omers Infrastructure.

Attraktivt erbjudande till aktieägarna

Ellevios bud var riktat till aktieägarna och innebar en möjlighet för dem att sälja med en premie om över 70 procent jämfört med sista stängningskurs innan vi lade vårt bud. Många har visat intresse för detta, inte minst med tanke på att Dala Energis aktiekurs inte har haft en positiv utveckling de senaste åren, men kommunerna och styrelsen har avrått.

När kommunerna nu valde att tacka nej till detta – och styrelsen avrådde från att tacka ja – faller ett stort ansvar på Dala Energi att presentera ett alternativ till de privata aktieägarna som leder till motsvarande kursuppgång. För kommunerna hade en försäljning gett möjlighet att få tillskott till kommunkassan för att satsa på kommunal service eller möjlighet att betala av skulder vars räntekostnader är mycket större än den utdelning som aktierna i Dala Energi har gett till kommunerna.

Att aktiekursen under perioden april till maj i år ökade väsentligt jämfört med perioden före är för övrigt helt kopplat till Ellevios bud på bolaget om 88,85 kronor per aktie.

Enkel affär med snabb och tydlig väg framåt

Vårt bud gick ut den 28 juni och om villkoren hade uppfyllts så hade aktieägarna kunnat få sina pengar inom ett par veckor. Verksamheten hade fortlöpt som vanligt utan påverkan för kunder eller stora förändringar för anställda, och vi hade påbörjat integrationen.

Stabila prisnivåer

I motsats till vad en del kritiker har framfört har Ellevio lägre priser för de allra flesta hushållskunder. Det visar både den oberoende Nils Holgersson-rapporten (som placerar Ellevio som nr 21 och Dala Energi som nr 110) och våra egna jämförelser. För en medelkund i lägenhet är våra priser till exempel 40 procent lägre än Dala Energis, och för en medelkund i villa 8 procent lägre.

Vårt bud är också framtaget med hänsyn till att vi vill fortsätta behålla en skälig och långsiktigt stabil prisnivå där alla kunder betalar lika mycket för samma tjänst oavsett var i landet man bor.

Tillsammans elektrifierar vi Sverige

Vi tycker som sagt att det är mycket tråkigt att affären inte blir av och är helt övertygade om att Ellevio skulle ha blivit en mycket bra ägare till Dala Energi – med regionalt engagemang, stabila prisnivåer, förmåga att investera det som krävs framöver och stora möjligheter för medarbetarna.

Vi kommer inte att ändra villkoren för vårt bud för att kunna förvärva en mindre andel av aktierna i Dala Energi. Vi förstår att det kan göra aktieägare som vill sälja till oss till oss besvikna, men det beror på att vi inte tror på den strategi som Dala Energis styrelse har valt för företaget genom projekt ”Tor”.

Det vilar nu ett stort ansvar på styrelsen i Dala Energi att förverkliga aktieägarnas förväntningar på lönsam tillväxt och kundernas förväntan på rimliga elnätspriser.

Med det sagt vill vi önska lycka till framöver – för Sverige behöver ett modernt och väl utbyggt elsystem och det är vi med och skapar tillsammans.

Johan Lindehag

Vd, Ellevio

Kontakt
Sarah Östberg, 070 971 12 40
Framtidens-energi@ellevio.se

Ellevios pressjour, dygnet runt 020-20 20 60

Formell information om budet publiceras av legala skäl på budhemsidan: framtidens-energi.se

Sidan uppdaterad 1 juli 2024

Hjälpte den här sidan dig?