Sänkningar av elnätsavgiften för 100 000-tals Elleviokunder

Nyheter

Den 1 februari 2020 sänker Ellevio sina priser för den stora majoriteten av villa- och lägenhetskunder. Totalt handlar det om sänkningar för cirka 885 000 hushåll. Samtidigt fortsätter utjämningen av priser mellan Stockholm och övriga landet. – Vi har som mål att erbjuda alla våra kunder samma pris för samma tjänst, oberoende var de bor, säger David Bjurhall, ansvarig för produkter och tjänster på Ellevio.

Redan för dryga två år sedan inledde Ellevio ett arbete för att jämna ut de skillnader i elnätspris som finns mellan Stockholm och övriga landet. Kunder i bland annat Värmland, Hälsingland, Dalarna, Skaraborg och längs västkusten betalar idag mer än en kund i Stockholmsregionen. Historiskt finns en förklaring, eftersom det har varit uppdelat i geografiska områden med separata prislistor. Men framåt har Ellevio för avsikt att ha samma priser oavsett var i landet man bor, ett arbete som inleddes med en prissänkning hösten 2017.

Tusenlappar per år

Den 1 februari tas nästa steg med större prissänkningar i Värmland, Hälsingland, Dalarna, Skaraborg och på västkusten, och lite mindre i Stockholmsområdet. Den genomsnittliga prissänkningen blir 10 procent, men det skiljer sig åt beroende på hur och var man bor. För en eluppvärmd villa i Värmland är sänkningen upp till 24 procent, eller 2 500-3 200 kronor per år, se faktaruta nedan.

– Vi tycker att det är rimligt att kunderna ska betala samma pris för samma tjänst och det är därför vi genomför den här utjämningen. När vi är klara med den kommer samtliga våra kunder att ha ett elnätspris som ligger på ett genomsnitt för hela landet, säger David Bjurhall.

Några kundgrupper i vissa områden får oförändrade priser, eftersom deras priser redan ligger på samma nivå som likvärdiga abonnemang i andra områden. Senast den 1 januari 2023 kommer Ellevio att erbjuda samma pris till alla kunder, oavsett var i landet de finns.

Små förändringar över tid

Under de senaste åren har det varit återkommande diskussioner i media kring elnätsföretagens priser. För Ellevios kunder har dock prisutvecklingen inte varit särskilt dramatisk, sett över tid. Under den senaste sexårsperioden har den legat på i genomsnitt 3 procent per år, medan kunder i till exempel Värmland fått en genomsnittlig sänkning med 2 procent per år.

Nytt regelverk

Utöver den pågående utjämningen av priserna har villkoren för elnätsföretag också förändrats. Ett nytt regelverk som trädde i kraft vid årsskiftet gör att elnätsföretagen inte kan ta ut lika stora avgifter av kunderna under den kommande fyraårsperioden.

– Regelverket leder inledningsvis till något lägre priser för kunderna, men det nya regelverket gör också att det på sikt blir svårt för elnätsföretagen att ge sina kunder och samhället en pålitlig elleverans. Behovet av en trygg elleverans blir samtidigt allt större, i takt med fortsatt elektrifiering och digitalisering, säger David Bjurhall.

10 miljarder på 4 år

– Vi tvingas nu dra ner på våra investeringar och vänta med att göra vissa viktiga uppdateringar av elnätet. I en tid när hela samhället står inför enorma elektrifierings-behov menar vi att det är helt fel väg att gå, säger David Bjurhall.

– Under de senaste fyra åren har vi investerat 10 miljarder i våra elnät, de senare åren nära 3 miljarder årligen. Vi skulle behöva ligga kvar minst på den nivån, eller snarare öka till uppemot 4 miljarder i basinvesteringar per år. Det klarar vi inte med nuvarande regelverk, säger David Bjurhall.

Under hösten har Regeringen och elnätsbranschen enats om uppgörelser för att bland annat förhindra akuta kapacitetsproblem i elnäten i våra storstadsregioner. Nu behövs en fortsatt dialog om vad som krävs för att Sverige ska kunna uppnå sina klimatmål.

– Vi ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog kring hur regleringen av elnäten ska utformas för att möjliggöra omställningen till ett hållbart energisystem, elektrifiering och digitalisering – samtidigt som kunderna ska betala ett rimligt pris, avslutar David Bjurhall.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?