"Vi har sett oerhört fina resultat"

Nyheter

Ellevio har som mål att skapa en olycksfri arbetsplats för alla som jobbar med deras elnät. Tillsammans med sina tre största entreprenörer har Ellevio därför genomfört ett säkerhetshöjande projekt inom det mest olycksdrabbade arbetsområdet. – Resultaten visar att både beteenden i de team vi arbetat med och säkerhetskulturen har förflyttat sig i en mycket positiv riktning, säger Anna-Carin Joelsson, chef för affärsutveckling, IT och hållbarhet på Ellevio.

Att arbeta med el är farligt, oavsett om man arbetar på låg-, mellan- eller högspänning. Det inträffar såväl tillbud som olyckor alltför ofta i arbetet med elnäten. Ellevio arbetar därför målinriktat med säkerheten ute i fält, med siktet inställt på en olycksfri arbetsplats.

– Ellevio satsar på säkerhet och det har varit viktigt att skapa ett tvärfunktionellt säkerhetsprogram som når hela företaget och ända ut till alla våra samarbetspartners, fortsätter Anna-Carin Joelsson.

Strömgenomgång vanligaste skadeorsak

När Ellevio analyserade skadeorsaken bakom rapporterade olyckor under 2018 framkom det att nästan 30 procent berodde på att personen fått ström genom kroppen. Och att olyckorna nästan uteslutande inträffat på lågspänningsdelen av elnätet. Arbetsmomentet att stänga av elen inför och se till att den fortsätter att vara avstängd under ett elarbete, identifierades som ett riskområde. Ellevios tre största samarbetspartners Omexom, One Nordic samt Vattenfall Services kontaktadesför ett samarbete kring frågan.

Stor ökning av säkra beteenden

I projektet har man arbetat för att öka andelen säkra beteenden enligt en strukturerad metod. Det är en modell i fyra steg som på ett effektivt sätt skapar en starkare säkerhetskultur där ledare och medarbetare kan påverka och öka andelen säkra beteenden, samt minska de riskfyllda. Resultatet är tydligt:

– Som exempel har användningen av ansiktsskydd och isolerade handskar ökat med 51 respektive 46 procent, vilket är oerhört bra. Genom att öka andelen säkra beteende skapar vi säkrare arbetsplatser och stärker säkerhetskulturen, säger Reijo Eriksson, elsäkerhetsspecialist på Ellevio.

Utveckla lärdomar från projektet

Reijo Eriksson och projektledare Jennifer Englund som tillsammans drivit projektet från Ellevios sida är båda väldigt glada över resultatet.

– Det är roligt att se vilken fin utveckling som har skett hos samtliga och vad man kan uppnå när man kombinerar ”vadet”, i det här fallet expertkunskap inom elsäkerhet, med ”huret”, vetenskapliga metoder kring hur man åstadkommer beteendeförändring, säger Jennifer Englund.
– Och såklart, ett stort engagemang hos alla inblandade, lägger Reijo Eriksson till.

I arbetet har montörerna haft en viktig roll, då involvering från fältpersonal är viktigt. Engagemanget har som sagt varit stort och alla inblandade har gjort avgörande förändringar.

– Att projektkoordinatorn följde upp regelbundet och frågade hur det gick har varit väldigt bra, säger Martin Vidfelt, montör på One Nordic.
– Jag känner överlag att både One Nordic och Ellevio verkligen bryr sig om att vi ska jobba säkert, säger Martin Vidfelt.

Den nära samverkan med entreprenörer har visat sig ha en mycket positiv inverkan. Inte bara på beteenden utan på hela säkerhetskulturen. Minna Lindberg, hållbarhetschef på Omexom, har följt projektet från start.

– Samarbetet med Ellevio har varit ett viktigt projekt i vårt arbete att stärka vår säkerhetskultur. Metodiken i arbetet har bevisligen skapat säkrare beteende hos deltagarna i projektet och också ökat medarbetarnas engagemang i säkerhetsfrågor. Vi ser nu över hur vi ska förvalta och utveckla lärdomarna från projektet vidare, avslutar hon.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?