Pionjärprojekt i Älvsjö blir spjutspets i Sveriges klimatarbete

Nyheter

Under de kommande tre åren ska elnätsföretaget Ellevio installera en ny generations smarta elmätare hos en miljon kunder. Pilotprojektet i Stockholmsförorten Älvsjö ska ge insikter om beteenden och funktioner hos elanvändare som blir avgörande för att förbättra elnätskapacitet och elförsörjning. Lärdomarna från projektet kommer gynna både Stockholms och hela Sveriges klimatarbete.

Enligt Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle kommer Sveriges elbehov öka till 190 TWh år 2045, från dagens 140 TWh. För att kunna hantera den växande efterfrågan på el måste elnäten bli smartare och mer flexibla. Elnätsföretaget Ellevio ansvarar för Stockholms elnät och står nu i startgroparna för en av de största och viktigaste investeringarna företaget kommer att göra de kommande åren – utrullningen av nästa generations smarta elmätare.

Att investera i Stockholms elnät är en nyckel för att kunna fortsätta utvecklingen mot ett elektrifierat, innovativt och hållbart samhälle och nå målet om en klimatpositiv stad till år 2040.

– Bytet till nästa generations smarta elmätare är en av våra viktigaste framtidssatsningar. Efter bytet får vi fler mätpunkter och tydligare information om elanvändningen bland våra kunder. Då blir det enklare att förutspå, förebygga och förkorta strömavbrott, undvika trängsel i ledningarna och motverka nätkapacitetsbristen, säger Johan Lindehag, vd på Ellevio.

Omställning av transportsektorn

Nya smarta elmätare är en förutsättning för att förverkliga Stockholms klimatmål, exempelvis genom att skapa möjligheter för elektrifiering av den svenska transportsektorn och andra fossila verksamheter.

– Stockholm ska ligga i framkant när det gäller hållbarhet och innovationer. En smart, elektrifierad stad som utnyttjar digitalisering och ny teknik för att minska klimatpåverkan och förenkla tillvaron för invånarna är en hållbar stad. Ett smartare elnät är en förutsättning för att staden ska växa, säger Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M).

Pilotprojekt i Älvsjö

För stockholmarnas del kommer elmätarbytet omfatta 540 000 hushåll och företag i hela regionen. Först ut är alltså Älvsjö, där 4 000 av totalt 14 000 elmätare byts ut under sommaren. Piloten genomförs för att kunna dra lärdomar av mätarinstallationerna och se till att teknikskiftet blir så smidigt som möjligt för alla Ellevios kunder under den stora utrullningen som påbörjas hösten 2020. Projektet ger en bättre förståelse för samhällets energibehov, och de nya mätarna ger mer detaljerad information om elanvändningen i Stockholm.

Liten insats - stor effekt

För kunderna handlar mätarbytet om en kort installation, företrädesvis av mätare på utsidan av de aktuella fastigheterna. 

– Elmätarbytet är en liten insats, men med stor effekt. Kunden kommer nu att få en tydligare bild av sin elkonsumtion och därmed större möjlighet att påverka den. Förutsättningar för att distribuera mer förnybar el förbättras, och elmätaren gör att hushållen smidigt kan börja producera, använda och sälja egenproducerad el, säger Johan Lindehag.

Mer information om mätarbytet finns på ellevio.se/elmatarbyte

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?