Elleviokunderna Dennis och Katarina ser nya möjligheter med ny elmätare

Nyheter

Den 4 juni startade pilotprojektet för Ellevios elmätarbyte i Stockholmsförorten Älvsjö.

– Bytet till nästa generations smarta elmätare är en av våra viktigaste framtidssatsningar. Efter bytet får vi fler mätpunkter och tydligare information om elanvändningen bland våra kunder. Då blir det enklare att förutspå, förebygga och förkorta strömavbrott och undvika trängsel i ledningarna, säger Johan Lindehag, vd på Ellevio.

För kunderna handlar mätarbytet om en kort installation, företrädesvis av mätare på utsidan av de aktuella fastigheterna.

– Elmätarbytet är en liten insats, men med stor effekt. Kunden kommer nu att få en tydligare bild av sin elkonsumtion och därmed större möjlighet att påverka den. Förutsättningar för att distribuera mer förnybar el förbättras, och elmätaren gör att hushållen smidigt kan börja producera, använda och sälja egenproducerad el, säger Johan Lindehag.

Bostadsrättsföreningen ser nya möjligheter för smart och hållbar elanvändning

Först ut att få en ny elmätare var bostadsrättsföreningen där Dennis Rydgren och Katarina Mild bor vid Långbro park. Den kan verka obetydlig, menar Dennis Rydgren, men han själv ser stora möjligheter med tekniken berättar han i en intervju för tidningen Stockholm Direkt då den är anpassad för inkoppling av solceller.

– Det är något vi är intresserade av både av miljöskäl men också för en ekonomisk vinning. När vi får en god insyn i hur fastigheten förbrukar el kommer vi kunna se hur mycket vi kan sänka vår elkostnad genom solceller till exempel, säger Dennis.

Hans förening funderar också på att sätta upp laddstolpar för elbilar. Tack vare den nya mätaren kan bilarna laddas på ett smartare sätt när den andra elförbrukningen är låg och elen billig, till exempel på natten.

– Laddningen kommer inte starta när du parkerar din Tesla vid klockan fem och alla spisar är i full gång men kommer ändå vara färdig nästa dag när du ska åka till jobbet, säger Dennis Rydgren.

Lärdomar för fortsatt utrullning av nya mätare i Ellevios nätområden

För stockholmarnas del kommer elmätarbytet omfatta 540 000 hushåll och företag i hela regionen. Först ut är alltså Älvsjö, där 4 000 av totalt 14 000 elmätare byts ut under sommaren. Piloten genomförs för att kunna dra lärdomar av mätarinstallationerna och se till att teknikskiftet blir så smidigt som möjligt för alla Ellevios kunder under den stora utrullningen som påbörjas hösten 2020. Projektet ger en bättre förståelse för samhällets energibehov, och de nya mätarna ger mer detaljerad information om elanvändningen i Stockholm.

Smarta elmätare – en förutsättning för att förverkliga Stockholms klimatmål

Enligt Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle kommer Sveriges elbehov öka till 190 TWh år 2045, från dagens 140 TWh. För att kunna hantera den växande efterfrågan på el måste elnäten bli smartare och mer flexibla. Att investera i Stockholms elnät är en nyckel för att kunna fortsätta utvecklingen mot ett elektrifierat, innovativt och hållbart samhälle och nå målet om en klimatpositiv stad till år 2040. Nya smarta elmätare är en förutsättning för att förverkliga Stockholms klimatmål, exempelvis genom att skapa möjligheter för elektrifiering av den svenska transportsektorn och andra fossila verksamheter.

Sidan uppdaterad 11 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?