”Jag har tagit med mig mycket från fotbollen in till arbetslivet”

Nyheter

Fotograf: Christin Philipson

Teamkänsla, pannben och laget före jaget. Weronica Lium tog med sig det bästa från åren som fotbollstjej in i rollen som Key Account Manager på Ellevio.

Weronica Lium är kundansvarig inom transport och logistik på Ellevio och arbetar med kunder som Trafikverket Färjerederiet, SL och Stockholms hamnar. Det handlar såklart om elektrifiering, och Weronica har koll på såväl kundernas kapacitetsbehov framåt som tidsplaner och löpande kommunikation med alla inblandade, för att få projekten att rulla på enligt plan. Just nu jobbar hon tillsammans med Västtrafik i flera projekt som innebär att deras färjetrafik ska bli fossilfri, och gå på el.

Det var efter flera år i arbetslivet i olika roller inom IT, sälj, marknad och som produktchef som Weronica så småningom bytte spår till rollen som kundansvarig, eller Key Account Manager.

– Jag älskar interaktionen med kunden. Att föra kundens talan inåt i organisationen, tänka ett steg längre och se lösningar. Att bidra med mervärde, förstå kundnyttan och göra det lilla extra, det är mitt rätta element, säger Weronica.

Vid sidan av jobbet är fotboll en stor passion. Som ung spelade Weronica i ett flicklag. Hon var snabb och spelade ofta forward eller anfallsspelare. Passionen för sporten finns kvar, och som vuxen har hon både tränat pojklag och varit fystränare i Tyresö Fotbollsförening. Weronica kan se stora likheter mellan det som händer på fotbollsplanen och på arbetsplatsen, och har haft stor nytta av sådant hon lärde sig som ung fotbollstjej i Tyresö FF.

– Jag har tagit med mig mycket från fotbollen in till arbetslivet. Speciellt nu i rollen som Key Account Manger tar jag med mig allt det som handlar om att kämpa på, ha pannben och att slutföra även när det är tufft.

Även vikten av teamkänsla, kultur och inkludering är sådant som Weronica har tagit med sig från fotbollen in i arbetslivet.

– Företagskultur är så viktigt för trivsel, resultat och utveckling, och även att medarbetare väljer att stanna kvar. Det är på samma sätt inom fotbollen. Samma sak med lagkänslan. Det blir oftast bäst när inte jaget är i fokus utan känslan att vi når målen tillsammans. Och att fokusera på framsteg och kanske inte bara på slutresultat är precis lika applicerbart i arbetslivet, i synnerhet på ett företag som Ellevio där vi jobbar med långsiktiga och hållbara lösningar.

Hur var det att spela fotboll som tjej när du var ung?

– Det var nog ännu tuffare då, i mitten av 80-talet. Vi hade svårt att få träningstider, tillgång till planer eller att träna inomhus. Dessutom fanns det inte så många kvinnliga förebilder inom fotbollen på den tiden. Jag tror att det är jätteviktigt. Tjejer som har förebilder är mer benägna att fortsätta spela när de blir äldre.

Gäller det även för att få fler tjejer till teknikyrken, tror du?

– Ja absolut, kvinnliga förebilder är jätteviktiga. Jag tror på citatet ’if you can´t see it you can´t be it’. Sen tror jag att vi behöver bli bättre på att utifrån ett samhällsperspektiv förklara och beskriva de lösningar vi utvecklar. Det vi gör på Ellevio är viktigt på riktigt. Elektrifieringen kan ju möjliggöra hela samhällets omställning bort från fossila bränslen.

Faktaruta: Ellevios samhällsengagemang

  • Ellevio har startat flera samarbeten och deltar i olika initiativ för att möta framtidens utmaningar inom kompetensområdet och för att få nya perspektiv på mångfalds- och inkluderingsfrågor.
  • 50/50-fonden är ett samarbete med Stockholms Fotbollsförbund med syfte att få fler tjejer att spela fotboll oavsett social och ekonomisk bakgrund.
  • Fotbollsklubbar i distriktet kan söka bidrag för projekt som verkar för långsiktig förändring och som bidrar till initiativets vision ”Lika många tjejer som killar".

Läs mer här!

Sidan uppdaterad 11 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?