Hur kan Ellevio stötta industrin i energiomställningen?

Nyheter

Johan Lindehag var en av talarna under konferensen Energiintensiv industri, som hölls i Stockholm den 5 mars 2024.

Vi vet att industrin måste ställa om. Redan idag ligger ansökningar om ökat uttag från elnätet hos Svenska kraftnät motsvarande hela Sveriges nuvarande förbrukning under en vinterdag. Frågan är hur Svenska kraftnät och elnätsägarna ska möjliggöra industrins omställning tillräckligt snabbt? Det kretsade samtalen kring under Dagens Industris event Energiintensiv industri.

Talarna, som representerade olika delar inom näringsliv och offentlig sektor, bjöd på sina perspektiv. Ellevio hade tre talare på spegelsalens scen på Grand Hôtel i Stockholm. Först ut var Ellevios vd Johan Lindehag. 

- Snart finns ett planerings- och leveranssäkerhetsmål för hur vi skapar ett robust elsystem – något som Ellevio efterfrågat. Men nu är det hög tid att ta diskussionen om hur vi finansierar det? 

Johan Lindehag konstaterade att vi snart kommer ha en energipolitisk inriktningsproposition på plats med fokus på nya förmågor såsom totalförsvarsförmåga, tillräcklig effekt och ökad överföringskapacitet. Men frågan om vem som ska bära kostnaden för utvecklingen är fortfarande oklar. Är det elhandelskunderna, elnätskunderna, skattekollektivet – eller en kombination? Finansieringsfrågan är en knäckfråga när nya förmågor och kollektiva nyttor ska utvecklas av elsystemets aktörer. 

– Dessutom vill vi ha konkurrenskraftiga energipriser, som i sin tur ger en konkurrenskraftig industri. På Ellevio jobbar vi för att hitta alternativa lösningar för att överbrygga dagen när industrin behöver så mycket ny effekt. Flexibilitetslösningarna är här för att stanna – men de är inget alternativ till att bygga ut systemet, utan ett stöd för att överbrygga kapacitetsbrister, säger Johan Lindehag. 

Stödtjänster kommer att fortsätta att öka i betydelse  

Svenska kraftnäts gd Lotta Medelius-Bredhe bekräftade Ellevios bild. Behovet av stödtjänster har ökat markant under de senaste åren, och ser ut att fortsätta öka på samma sätt även under kommande år. Satsningarna på förnybar elproduktion kommer att innebära att energisystemet blir mer volatilt, vilket gör att det behöver stöttas upp på olika sätt. 

Flexibilitetslösningar och batterilager här för att stanna 

Lite senare under dagen tog Maria Ramstedt Presits, ansvarig för Ellevio Energy Solutions, och Kristofer Fröjd, ansvarig för strategi och affärsutveckling på Ellevio, plats på scen. 

Maria Ramstedt Presits och Kristofer Fröjd fokuserade på batteriernas roll i elsystemet.

- Ellevio Energy Solutions startades eftersom vi insåg att en utbyggnad av elnätet inte ensamt skulle kunna möta industrins effektbehov. Vi såg att det behövdes andra tjänster som stöttar industrins omställning. Flexibilitetslösningar och batterilager är två av dessa, berättar Kristofer. 

Kristofer Fröjd vill också ta död på myten om att batterilager är att jämföras med de hypade padelhallarna. 

- Det pågår en batteriboom just nu, ja, men batterier har många olika nyttor utöver stödtjänstmarknaden – som att vara reservkraft, kapa effekttoppar och optimera användningen av egenproducerad el. Flexibilitetslösningarna, som man får med batterierna, kommer att vara the ”name of the game” i energisystemet – men de kommer att se annorlunda ut för olika parter i olika tider. 

Maria Ramstedt Presits berättade om hur man lyckas med sina batteriprojekt. 

- Ett viktigt medskick när man beträder okänd mark är att dokumentera och lära av projekten! Vi har skapat The EES Battery Playbook, ett levande dokument där vi samlar – och drar nytta av – vår best practice löpande. Att analysera, planera och optimera processen är viktigt, men man måste också våga tro på något och satsa på det fullt ut. Men den kanske viktigaste komponenten av alla är att jobba för att få till bra samarbeten och partnerskap. Tekniska lösningar i all ära, men till syvende och sist är starka relationer ändå grunden i framgångsrika projekt, säger Maria Ramstedt Presits. 

Långsiktig energipolitik och kortare tillståndsprocesser  

De flesta parterna från näringslivet, så som LKAB, SSAB och Volvo Group, återkom under dagen till två stötestenar som försenar omställningen. Den ena är en allt för kortsiktig och nyckfull energipolitik, som förändras med varje mandatperiod. Med en långsiktig och förutsägbar inriktning får näringslivet bättre förutsättningar att satsa på olika initiativ som möjliggör omställning. 

Den andra – och främsta – bromsklossen är tillståndsprocesserna, som man menar måste kortas. Lotta Medelius-Bredhe på Svenska kraftnät bekräftade bilden och intygade att man jobbar med det på olika sätt. Bland annat genom att bedöma mognadsgrad på ansökningar, ställa krav på informationsdelning, samt att jobba med turordningsprinciper och villkorade avtal. 

- Sårbarheten i elsystemet är samhällskritisk för industrin, men om vi jobbar tillsammans finns möjligheten att se till att elnätets utveckling går i takt med industrins behov, säger Johan Lindehag.

Åtta spaningar från dagen: 

  1. Behov av långsiktig energipolitik, samarbete och riskdelning är avgörande. 
  2. Elsystemet behov av olika förmågor är viktigare än att prata om olika kraftslag. 
  3. Batterier har en framtid i morgondagens energisystem. 
  4. Olika typer av stödtjänster kommer fortsätta att öka i betydelse. 
  5. Stor ökning av ny havsbaserad och landbaserad vind förutspås. 
  6. Tillståndsprocesserna är en bromskloss och måste kortas. 
  7. Satsningar på ny teknik inom olika områden (råvaror, hårdvaror och data) behövs. 
  8. Behov av alternativa finansieringslösningar finns. 

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?