Högdalens ställverk ställer om inför en andra elektrifieringsvåg

Nyheter

Stockholmsregionens elbehov ökar. Ellevio möter kapacitetsbristen genom att förstärka och förnya. Allt för att möta framtidens behov av säkra elleveranser. Ett exempel finns i Stockholmsförorten Högdalen där det just nu skrivs elhistoria.

Det är gråmulet och småruggigt när vi anländer till Högdalens industriområde och Högdalens ställverk. För lekmannaögon är det här ett gigantiskt område med en massa kraftledningar och svagt brummande byggnader. Ingemar Karlsson, civilingenjör på Ellevio skrattar över beskrivningen. Han har arbetat på företaget i snart 50 år och börjar med att förklara hur det här med ställverk egentligen fungerar. För det som Ingemar inte vet om ställverk, det vet ingen annan och är inte heller värt att veta.

Som ett vägnät

image received via email

Ingemar berättar att Högdalens ställverk är anslutet till stamnätet. För att förenkla hur ett ställverk fungerar jämför han det med ett vägnät.

– Stamnätet är som våra motorvägar. I ställverket sänks spänningen till lägre nivåer. Därefter fördelas elen ut via ett regionnät som har ett antal mindre ställverk anslutna, och som motsvarar trafikens riksvägar. Där sänks spänningen ytterligare och elen fördelas via ett finmaskigt lokalnät (kan liknas vid trafikens lokalvägar), till sista anläggningen där spänningen slutligen sänks till 230 volt. Det är den spänning som kommer ut ur våra vägguttag hemma och på jobbet.

Ansluter Högdalen till högsta spänning

Tillbaka till Högdalens ställverk och projektet som är en av Ellevios många åtgärder för att minska kapacitetsbristen och bädda för energiomställningen. Malin Holm, projektledare på Ellevio förklarar.

– Det är inom ramen för Stockholms Ström som Svenska kraftnät gör förändringar i sitt nät och ökar inmatningskapaciteten till Stockholm. Det innebär att matningarna till Högdalen förändras. Två av ställverkets transformatorer ska anslutas till stamnätets allra högsta spänning för att försörja området med el.

Ingemar Karlsson visar platsen där de två transformatorerna ska ansluta ställverket till stamnätets högsta spänning, 400 kV, med ledningar från norr respektive söder.

– Det ger möjlighet till en ökad kapacitet det vill säga plats för mer el att komma fram. Men för att det skulle bli möjligt behövde Svenska kraftnät installera nya transformatorer och placera dem vid vårt ställverk.

Expansivt område

image received via email

Malin Holm berättar att industriområdet kring Högdalens ställverk är väldigt expansivt, där både tunnelbanan, Stockholm Exergi och Stockholm Vatten och Avfall har utbyggnadsplaner. Det har gjort konkurrensen om mark extra stor.

– I samband med projektet visade det sig att platsen där transformatorerna skulle ligga kolliderade med platsen för en infart till tunnelbanedepån. Men med gemensamma krafter lyckades vi och Svenska kraftnät att hitta en ny placering på området, säger Malin Holm.

Tätare tågavgångar och nya spår

– Om Svenska kraftnät hade försenats hade det påverkat våra möjligheter att ansluta nya kunder, inklusive tunnelbanan, eftersom det fortfarande är en utmanande situation när det gäller kapaciteten i Stockholmsregionen, säger Malin Holm. Hon förklarar att för tunnelbanans del innebär det utbyggnad med en depå, 20 kilometer nya spår, 11 stationer samt tätare trafik.

FAKTA: Högdalens ställverk

År 1963 börjar Högdalens elverkshistoria med 220 kV och den första elektrifieringsvågen. Då var det bråttom eftersom de södra förorterna växte i en rasande takt. Under årens gång har ställverket sedan byggts ut vartefter staden och dess elbehov växt. Flera ledningar har tillkommit och ställverket har blivit mer komplext.
Utmaningarna i början var att hålla jämna steg med kapaciteten i förhållande till hur Stockholm växte med de södra förorterna och att elanvändningen rent allmänt ökade i samhället. När nu andra elektrifieringsvågen är igång ligger utmaningarna i att hålla ställverkets äldsta delar, där vissa är 50 år gamla, i fullgott trim, genomföra nya byggnationer samtidigt som ställverket måste vara i full drift hela tiden.

6 milstolpar i ställverkets historia:

  1. 1957 drogs 220 kV till platsen.
  2. 1963 Ställverket börjar distribuera el med 33 kV.
  3. 1967 Börjar ställverket distribuera el med 110 kV.
  4. 1970 Ställverket fördubblas.
  5. 2018 Nya transformatorer med ökad kapacitet.
  6. 2021-2023 400 kV transformatorer installeras för att möta behovet av säkra elleveranser.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?