​Fjärrstyrning av nätet minskar tiden för elavbrott

Nyheter

digital fjärrstyrning

Ellevio satsar nu på digital fjärrstyrning som ska göra elleveranserna ännu säkrare. När kunderna drabbas av elavbrott kommer den nya tekniken göra felsökningen mycket snabbare än i dag. – Vår drivkraft är att minimera avbrottstiden för våra kunder, säger Henrik Rinnemo, teknisk specialist på Ellevio.

Ett träd blåser ner och lägger sig över en ledning eller en kabel grävs av. Det här är händelser som kan inträffa dagligen och som tyvärr i normala fall leder till elavbrott för kunderna. Ellevio arbetar ständigt med att göra elöverföringen säkrare. I första steget handlar det om att minska riskerna för att elnätet utsätts för händelser som ger elavbrott överhuvudtaget och i nästa steg att avhjälpa dem så fort som möjligt när de trots allt inträffar. Det är stor skillnad för en kund att vara utan el i en timme jämfört med några minuter eller bara några sekunder.

Nu tar Ellevio ett digitalt grepp för att minska avbrottstiderna ännu mer. I ett pilotprojekt i Värmland använder man sig av IT-teknik i kombination med traditionell teknik för att korta avbrottstiden. Pilotprojektet genomförs på en ledning som historiskt sett har haft många avbrott.

– Man kan säga att vi får ögon i nätet, som innebär att felet kan avhjälpas på distans av en operatör på driftcentralen och ge elen tillbaka till våra kunder i stället för att vi behöver skicka ut våra elmontörer för felsökning. Vi sparar mycket tid, förklarar Henrik Rinnemo

– Tidigare när ett avbrott inträffade avgjorde vi manuellt var felet var någonstans, elmontörer skickades ut i fält och steg för steg kontrollerades nätet och etappvis släpptes strömmen på för kunderna. Nu hjälper i stället datorer till att ta fram en massa information om nätet så att vår driftcentral kan dra slutsatser och agera betydligt snabbare, säger Henrik Rinnemo.

Ringa in felet

IT-tekniken som behövs i nätstationerna är förutom en styrdator också ett modem, sensorer och elmotorer. I pilotprojektet kopplas den här tekniken ihop med en brytare, det vill säga den komponent som slår av strömmen mycket snabbt när något blir fel. Detta gör att kunder som är anslutna till elnätet före brytaren inte kommer uppleva något avbrott alls. Tillsammans med så kallade strömsensorer och fjärrstyrda frånskiljare på andra platser i nätet kan felets omfattning minskas och det går snabbare att hitta det.

– Man kan säga att vi får ögon i nätet, som innebär att felet kan avhjälpas på distans av en operatör på driftcentralen och ge elen tillbaka till våra kunder i stället för att vi behöver skicka ut våra elmontörer för felsökning. Vi sparar mycket tid, förklarar Henrik Rinnemo.

Fler steg väntar

Investeringen är en viktig del för att utveckla Ellevios smarta elnät. Nästa steg i ”automationstrappan” är att en operatör på driftcentralen inte blir inkopplad alls när ett avbrott inträffar utan driftsystemet sköter det här på egen hand. Ännu längre fram ser Henrik Rinnemo hur digitaliseringen tar ytterligare ett kliv mot automatiska lösningar.

– Då kan datorerna i de olika nätstationerna lokalt prata med varandra och när ett fel inträffar fixar datorerna själva så att elen leds om. På längre sikt kan detta i vissa nätområden ske inom millisekunder, kunderna kommer inte ens att märka avbrottet.

Pilotprojektet i Värmland har slagit väl ut. Nu är Ellevio inne i en upphandling och senare i år kommer utrullningen påbörjas, 1000-tals nätstationer ska förses med den nya tekniken.

– Investeringen vi genomför kommer att ge en stor samhällsnytta, säger Henrik Rinnemo.

Vision 2030

  • Ellevios Vision 2030 innebär att elavbrotten ska bli hälften så många och hälften så långa.
  • För att nå målet gäller det att förutspå fel i förväg och när elavbrott ändå inträffar informera ännu bättre och åtgärda felen snabbare.
  • Det handlar om att gå från ett i många delar manuellt arbetssätt till ett system med ökad automatisering och ett viktigt verktyg är digitalisering.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?