Tävlingen Startup4Climate ska boosta energibranschen med innovationskraft

Nyheter

Ellevio har tillsammans med GodEl startat en innovationstävling. Syftet med tävlingen är bland annat att hitta nya, spännande lösningar för att förnya och stärka elnäten, men även andra innovativa idéer som driver Sveriges klimatarbete framåt.

Samhället behöver nya smarta innovationer för att ställa om och bli fossilfritt. Det är syftet med den nyligen lanserade innovationstävlingen Startup 4 Climate som Ellevio och GodEl arrangerar.

Sverige har ambitionen att vara i framkant i klimatarbetet och en ökad grad av elektrifiering är avgörande för att klara energiomställningen. Ellevio är djupt engagerade i diskussionen om lösningar för att klara utmaningen som samhället står inför, eftersom den kommer att kräva en omfattande utveckling av elnätssystemet.

– Elnätssystemet står inför en enorm förändring i och med digitaliseringen, urbaniseringen, omställningen av transportsektorn och elektrifiering av våra industrier. Dessutom blir våra kunder alltmer medvetna om sin klimatpåverkan och behovet av energiomställning. De vill kunna påverka sin elanvändning i större omfattning och det innebär ökade krav på oss som elnätsleverantör, säger Kristofer Fröjd, chef för Affärsutveckling på Ellevio.

Startup-tävling för att driva Sveriges klimatarbete framåt

Därför har Ellevio tillsammans med GodEl, som är Ellevios anvisningsleverantör, startat en innovationstävling. Syftet med tävlingen är bland annat att hitta nya, spännande lösningar för att förnya och stärka elnäten, men även andra innovativa idéer som driver Sveriges klimatarbete framåt.

– Vi tror på innovationskraften och kreativiteten i startups och har därför initierat tävlingen Startup 4 Climate tillsammans med GodEl. För att lyckas ställa om samhället i den grad som behövs krävs smarta idéer, en enorm genomförandekraft och samarbete mellan aktörer. Vi vet att vi har många unga, mindre bolag, universitet och forskningsbaserade verksamheter i hela vårt land, inte minst i våra elnätsområden, och vi vill gärna ge alla dessa företag och organisationer möjlighet att utveckla idéer och projekt som syftar till att förverkliga energiomställningen, säger Kristofer Fröjd.

Två miljoner i vinstpengar

Tillsammans med GodEl, startup-nätverket THINGS och en expertjury kommer Ellevio under hösten att utse upp till tre vinnare i Startup 4 Climate. De vinnande förslagen får dela på en prissumma på 2 miljoner kronor.

– Vi på Ellevio ser det här initiativet som ett viktigt steg i att fördjupa vårt samarbete med mindre företag inom energisektorn. Vi inser att vi måste tänka större, mer innovativt för att komma till en förändring, inte bara fortsätta göra samma saker och tro att det ska ge ett annat resultat, säger Kristofer Fröjd.

Har du en idé, ett utvecklingsprojekt, eller en uppfinning som skulle kunna vara ett potentiellt tävlingsbidrag? Läs mer och anmäl dig/er här!

Sidan uppdaterad 11 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?