Enighet och beslutsamhet när Dalarna ska ställa om

Nyheter

Peter Wigert, stf gd, Svenska kraftnät, Annika Viklund, vd, Vattenfall Eldistribution, Helena Höij, landshövding, Dalarna, Elin Norén, regionstyrelsens ordförande, Region Dalarna och Jörgen Hasselström, elnätschef, Ellevio.

Politik, näringsliv, energibransch och myndigheter samlades i Falun den 22 mars för att diskutera hur Dalarna ska ställa om. Trots ett utmanande läge fanns en stor enighet och beslutsamhet om att lösa elektrifieringen i länet.

Helena Höij, landshövding i Dalarna inledde seminariet genom att ge sin bild av situationen.

- För att säkra en grön omställning och vår konkurrenskraft behöver vi säkra tillgången till fossilfri energi och ta raska steg i elektrifieringen av industrin och transportsektorn. Vår roll på Länsstyrelsen är dels vårt främjande uppdrag men också i vår myndighetsutövning. Vi behöver bli mer effektiva så att vi får mer effektiva tillståndsprocesser. Det pågår ett kontinuerligt förbättringsarbete men också specifika projekt, säger Helena Höij.

Kraftig tillväxt

Jörgen Hasselström, elnätschef på Ellevio fortsatte med att gå igenom Elnätsrapporten och det scenario som tagits fram för alla län. I Dalarna väntar en kraftig tillväxt både i elanvändning och elproduktion.

- Det är stora investeringar på väg inom batterier, datahallar men också inom den befintliga skogs- och stålindustrin behöver det ske en elektrifiering.

- Vi kommer investera närmare 600 miljoner i vårt regionnät i Dalarna, parallellt med att Svenska kraftnät bygger ut stamnätet. Samtidigt har vi också som mål att vi ska frigöra 20 procents kapacitet ur det befintliga nätet. Det finns "dold" kapacitet, och vi har till exempel dialoger med industrikunder om de är villiga att avstå effekt under de mest ansträngda timmarna på året, mot en ersättning, säger Jörgen Hasselström.

Lära av andra

Två paneler tog plats på scen och diskuterade lösningar ur olika perspektiv. Vi fick hör elproducenter, större industrikunder och elnätsägare prata om hur vi ytterligare kan snabba på tillståndsprocesserna. Tobias Hansson, vd för Hitachi Sverige berättade om hur deras verksamhet i Ludvika står mitt i en enorm expansion, drivet av elektrifieringen.

- Grundplåten i Sveriges energisystem är fantastisk, men förändringstakten är långsammast i Europa. Framför allt kopplat till tillståndsprocesser. Det finns mycket att lära genom att "copy paste" från andra europeiska länder. Vi behöver inte uppfinna hjulet själva, vi kan lära mycket av hur andra gör, säger Tobias Hansson.

Sändningen från seminariet

Bildspel från dagen

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?