”Elnätet står inte bara och fungerar av sig självt”

Nyheter

Anders Sundberg, underhållsplanerare på Ellevio

Det är lätt att ta elen för given. Men för att elen ska komma fram till dig på ett säkert sätt krävs ett proaktivt underhållsarbete av elnätet. Anders Sundberg är underhållsplanerare på Ellevio och vet allt om underhållsplanering, besiktning med drönare, röjning – och arga tjurar.

Strömavbrott, ruttna och raserade elstolpar, träd som växer in i ledningarna. Öppna olåsta dörrar på igenvuxna nätstationer – och stora säkerhetsrisker för allmänheten. Utan ett systematiskt underhållsarbete av elnätet skulle det kunna vara verklighet. Anders Sundberg och hans kollegor på underhållsavdelningen på Ellevio ser till att det inte händer.

– Elnätet står inte bara och fungerar av sig självt. Underhåll av nätet är helt nödvändigt för att våra kunder ska ha en säker och trygg eltillförsel, säger Anders.

Ellevios underhållsarbete är både förebyggande och avhjälpande. I det förebyggande arbetet ingår inspektioner och besiktning, såväl av kabelskåp som nätstationer och elnät. Beroende på spänningsnivå genomförs olika typer av besiktningar: Högre spänningsnivå innebär fler kunder – och därmed tätare besiktningar.

Anders och hans kollegor arbetar proaktivt, för att minska risken för fel och i förlängningen strömavbrott.

– Våra entreprenörer gör besiktningar ute i fält med regelbundna intervaller i varje område. De går igenom hela elnätet och kan hitta stolpar som är rötskadade eller hackspettsangripna och kabelskåp som är trasiga eller lutar. Deras besiktningsunderlag ligger sedan till grund för våra beslut om vad som ska underhållas och vad som kräver investeringar, berättar Anders.

Klimatsmarta drönare ersätter helikoptrar

Luftledningsnätet besiktigas årligen med helikopter för att få god överblick, men sedan några år tillbaka använder Ellevio även drönare i besiktningsarbetet.

– Helikoptrar är riktiga miljöbovar, så drönarna är mycket bättre. Dessutom är de tystgående, så de skrämmer inte hästar som går i hagar längs elnätet såsom helikoptrar kan göra. Drönarna är framtiden. Just nu testar vi och gör 25 procent av besiktningarna med drönare, och om inte alltför länge kommer det att vara 100 procent.

Röjning för säkerhet och biologisk mångfald

En annan viktig del av det förebyggande underhållsarbetet är röjning av kraftledningsgator. Det är viktigt av elsäkerhetsmässiga skäl, men röjningsarbetet är även gynnsamt för att hålla markerna öppna och få blommor, insekter och fjärilar att trivas.

– Röjningen är jätteviktig, om man slarvar kan det få konsekvenser redan året efter. Nu när vi får ett varmare klimat så växer träden snabbare, och vi måste anpassa röjningen därefter. Det märker vi redan tydligt, berättar Anders.

Igenväxt kabelskåp - Naturen håller på att ta över, här behöver vi rensa ut för att kunna upprätthålla en säker elleverans.
Igenväxt kabelskåp - Naturen håller på att ta över, här behöver vi rensa ut för att kunna upprätthålla en säker elleverans.
Öppet kabelskåp - Livsfarligt! Här skickar vi någon som så snart som möjligt stänger igen kabelskåpet, så att ingen obehörig kommer åt och skadar sig.
Öppet kabelskåp - Livsfarligt! Här skickar vi någon som så snart som möjligt stänger igen kabelskåpet, så att ingen obehörig kommer åt och skadar sig.
Nätstation - Denna nätstation har nästan blivit osynlig. I områden där växtligheten är hög kan det gå snabbt om man inte röjer.
Nätstation - Denna nätstation har nästan blivit osynlig. I områden där växtligheten är hög kan det gå snabbt om man inte röjer.

Kohagar och kafferep

Arbetet för de besiktningstekniker som Ellevio anlitar är varierande, socialt – och ibland en riktig rysare. Anders har själv arbetat ute i fält och har mött både älgar och björnar i skogen. Vid ett tillfälle skulle han besiktiga elstolpar i en kohage men fick springa och kasta sig över staketet ner i en bred bäck, när en stor och ilsken tjur gick till attack.

– Den elstolpen blev inte besiktigad det året, skrattar Anders.

Men vanligtvis är arbetet mindre dramatiskt. Ibland går elledningen genom trädgårdar och besiktningsteknikern behöver kliva in, alltid med stor hänsyn för de boende. Och ofta är besöket välkommet.

– Ju längre ut i skogen man kommer desto oftare blir man bjuden på kaffe. Och har man tur bjuds det på hembakat, säger Anders.

Lär dig mer om hur vi jobbar med underhåll av elnätet

Sidan uppdaterad 11 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?