Ellevio visar vägen genom ny innovativ lösning med GPS i kabeltrummor

Nyheter

Som först ut i Sverige sätter Ellevio nu GPS på alla kabeltrummor som används i företagets projekt på Västkusten. – Med GPS-funktionen tar vi digitaliseringen långt ut i nätet vilket kommer att medföra bland annat kortare ledtider, minskad stöldrisk och förbättrat resursutnyttjande, berättar Amanda Lundin, produktionschef lokalnät Syd på Ellevio.

Du har säkert sett dem, de stora kabeltrummorna som används ute på fält vid förbättringsarbeten av våra elnät. Trummorna som är gjorda i trä gör det enklare att arbeta med kabel vid nya kabeldragningar.

Idag använder vi på Ellevio tiotusentals kabeltrummor i våra förstärkningsarbeten av nät i Sverige. Bara på Västkusten, där alla kabeltrummor nu får GPS, finns det ungefär drygt 1 000 kabeltrummor i omlopp.

 – Nu tar vi ytterligare ett steg i vår digitalisering och ser till att vi kan effektivisera ledtiderna på de kabeltrummor vi använder. Tidigare har det skötts helt analogt. Genom att sätta GPS på trummorna får vi betydligt bättre koll på dem, förbättrade arbetsflöden och förhoppningsvis också nöjdare kunder då vi nu kan följa exakt när trummorna är färdiganvänd och hämta upp dem snabbare, berättar Amanda Lundin, produktionschef lokalnät Syd på Ellevio.

Effektivare användning och minskad stöldrisk

Varje gång kabeltrumman snurrar så registreras det via GPS-funktionen. Systemet gör att man kan avläsa när trumman är helt tom, men även om det finns kabel kvar vid projektslut så att den kabeln snabbare kan användas i andra projekt.

– Det kommer att bli mycket enklare nu att samordna hämtning av kabeltrummorna och få till ett bättre nyttjande av kabeln i trummorna, förklarar Amanda Lundin.

Kabel är idag också en stöldbegärlig vara och en stulen kabeltrumma kan innebära kostsamma stopp i produktionen. Tack vare GPS-märkningen minimeras stöldrisken genom att man kan få en direkt varning om exempelvis en trumma förflyttas från sitt läge nattetid. Systemet förbättrar arbetsmiljö och arbetsflöden genom att minimera riskerna för arbetsstopp på grund av materialskador.

GPS-funktionen medför ökad hållbarhet

Att effektivisera transporterna gynnar miljön, men även att trummorna inte ligger kvar ute och utsätts för väder och vind när projekt är klara. Kostnaden för systemet drabbar inte Ellevios kunder utan det kommer att finansieras genom en förbättrad pantretur av trummorna.

– Tack vare GPS-systemet får vi till ett bättre resursutnyttjande och ser till att kabeltrummorna får en längre livscykel. Det är också ett pantsystem kopplat till kabeltrummorna, och pantersättningen minskar om trummorna är skadade. Kan vi få tillbaka trummorna snabbare till kabelleverantören när de är tomma kan vi också använda dem fler gånger innan de kasseras, och få en bättre kostnadsbild över tid, menar Magnus Nissle, strategisk inköpare Ellevio.

Nya innovationer minskar branschens miljöpåverkan

Att sätta GPS på kabeltrummor är helt nytt i Sverige och det innovativa GPS-systemet är framtaget i samarbete med Alesea, ett dotterbolag till Prysmian som levererar kabel till Ellevio. Under en testperiod på cirka sex månader har systemets anpassats till Ellevios förutsättningar och till våra nordiska förhållanden.

– Vi har nu kört en testperiod i två projekt här på västkusten: Göteborgs Skärgård och Särö. Det har fallit mycket väl ut och vi sätter nu ut det i full skala på alla kabeltrummor vi använder i Västkustpaketet. Vi hoppas att vi genom att komma igång först med den här smarta GPS-lösningen i Sverige kan motivera fler i branschen att hoppa på detta framöver. Så att vi tillsammans kan arbeta för att minska branschens totala miljöpåverkan, avslutar Magnus Nissle.

Fakta

  • Projekt: GPS i kabeltrummor.
  • Var: Ellevios projekt på västkusten.
  • Start: GPS-systemet har testats i två projekt, i Göteborgs skärgård och vid Särö, i sex månader och nu, våren 2023, kommer samtliga kabeltrummor som används på västkusten att förses med GPS.
  • Fördelar: effektiviserar arbetsflöden och kapar ledtider, förbättrar samordning kring transporter, skapar bättre resursutnyttjande och minimerar stölder.

Sidan uppdaterad 11 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?