​Ellevios mål: Halvera avbrottstiden för kunden

Nyheter

Elavbrotten ska bli hälften så många och hälften så långa. Det är Ellevios offensiva mål i sin nya vision och vägen dit handlar om en kraftfull digitalisering. I en serie artiklar kommer vi berätta mer om de olika delarna i Vision 2030 och resan dit.

Elen får en allt viktigare roll i samhället och förväntningarna på att elen ska vara tillgänglig hela tiden är hög. För elnätsföretag som Ellevio handlar det om att möta förväntningarna. I allt högre grad gäller det att förutspå fel i förväg, men om det oönskade elavbrottet ändå inträffar ska nätbolagen agera snabbare, informera ännu bättre och åtgärda felen snabbare. Lösningen ligger i digitaliseringen.

– Vi ska gå från ett i många delar manuellt arbetssätt till ett system med ökad automatisering – och verktyget är digitalisering. Vår övertygelse är att vi på det här sättet får fokus på avbrotten på rätt sätt och kan minska och korta dem för våra kunder, säger Stephan Stålered, projektledare för framtidens elnät på Ellevio.

Ett paradigmskifte

Stephan Stålered beskriver det som ett paradigmskifte för Ellevio. Man ska gå från att bygga bort fel till att skapa ett smart elnät som både ser felen innan de dyker upp och de som trots allt inträffar ska gå snabbare att åtgärda. Han tar kablarna som ligger i marken som ett exempel. Under många år har Ellevio vädersäkrat sitt nät genom att ersätta utsatta luftledningar med kablar i marken. Resultatet har på ett påtagligt sätt blivit färre elavbrott. Nu går kablarna in i nästa fas, felen börjar komma när de blir äldre och en kabel är betydligt svårare att både felsöka och åtgärda felet på än en luftledning.

– Vi behöver förse vårt elnät med ”smarthet” för att hantera kablarna, men också våra luftledningar. Hela vårt elnät behöver bli smartare. Vårt elnät är egentligen en databasstruktur med mängder av mätpunkter och oavsett var de finns i nätet så hänger de samman i en struktur. Genom att ta vara på den information som vi kan få ut från mätpunkterna kommer vi att bygga upp en databas. Vi kommer i förtid att få veta om något är på väg att gå sönder, säger Stephan Stålered.

Och om felet ändå inträffar ökar precisionen avsevärt och man vet exakt vilken insats som behövs och var den ska göras när ett reparationsteam skickas ut. Reparationsarbetet blir betydligt snabbare och effektivare än i dag.

Avancerad mätteknik

En teknik som Ellevio kommer att satsa på är fjärrstyrning av nätet. Det handlar inte bara om ren felsökning utan kommer också att användas för att åtgärda felet. En annan teknik är så kallad dynamisk ledningskapacitet, som är avancerad mätteknik för att kartlägga en lednings överföringsmöjligheter. För båda dessa tekniker pågår pilotprojekt.

Ellevio är också i startgroparna för att byta ut elmätarna hos alla sina kunder. De nya mätarna ger information om nätets spänning ända ut till kunderna och ger förbättrade möjligheter att öka kvaliteten i Ellevios elleveranser till kunderna.

Bättre kundinformation

En ökad digitalisering ger också möjligheten att ge ännu mer kundanpassad information om till exempel avbrott i leveransen.

– Bättre information minskar ju inte det faktum att kunden har ett avbrott, men en kund hos oss ska i realtid helt enkelt få information om varför de inte får el och hur reparationsarbetet går. Det här är också en viktig del i vår vision. Vi vet från erfarenhet och undersökningar att avbrottsinformation är en av våra viktigaste kommunikationskanaler med kunderna, säger Stephan Stålered.

Fakta: Avbrott i elnäten

  • Med leveranssäkerhet menas att el överförs till elanvändarna utan avbrott. Enligt ellagen får ett elavbrott inte överstiga 24 timmar.
  • Begreppen SAIDI och SAIFI används för att mäta elavbrotten. SAIDI visar genomsnittlig avbrottstid i minuter per kund och år. SAIFI visar genomsnittligt antal avbrott per kund och år.
  • Enligt senaste helårsstatistiken från Energimarknadsinspektionen (2018) uppgick SAIDI i det svenska elnätet till 97 minuter och det motsvarar en tillgänglighet på 99,981 procent. SAIFI låg på 1,49 avbrott per kund.

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?