Ellevio snabbar på utbyggnaden av laddinfrastruktur i Stockholm

Nyheter

Kristofer Fröjd och Cecilia Wemming från Ellevio, tillsammans med Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Sverige står inför en elbilsboom. Som ett sätt för att skynda på utbyggnaden av den publika laddinfrastrukturen i Stockholm lanserar Ellevio en ny modell för att ansluta laddstolpar till elnätet.

Enligt branschorganisationen Powercircle så förväntas andelen elbilar öka kraftigt kommande år och 2025 stå för 50 procent av nybilsförsäljningen. Dock finns det en utbredd oro att bristen på laddinfrastruktur kan komma att bromsa in resan mot en fossilfri transportsektor. Som ett svar på det gör nu Ellevio en storsatsning på att öka antalet publika laddplatser i Stockholm.

- Vår utgångspunkt är att det är tidskrävande och dyrt att gräva upp en gata flera gånger. Vi är mitt uppe i en enorm modernisering av Stockholms elnät och arbetar på många platser. Då är det logiskt att samtidigt som vi gör det, också förbereda för laddinfrastruktur, säger Cecilia Wemming, talesperson i laddinfrastrukturfrågor på Ellevio.

- Kan vi lösa båda uppgifterna vid ett och samma tillfälle finns stora samhällsekonomiska vinster att tjäna, säger Wemming.

Billigare och snabbare

- Den nya modellen kommer göra anslutningarna både betydligt billigare och snabbare. Det i sin tur förbättrar laddoperatörernas lönsamhet, vilket leder till fler laddstolpar ute på Stockholms gator, säger Kristofer Fröjd, chef för strategi och utveckling på Ellevio.

När konceptet presenterades för en handfull laddoperatörer fick det ett varmt mottagande.

- Kan vi skynda på transportsektorns elektrifiering genom att se över hur vi arbetar med anslutningar av laddstolpar till elnätet, är det självklart något vi ska göra. Alla aktörer vi pratat med är väldigt positiva och ser det här som helt rätt väg framåt, säger Cecilia Wemming.

Via Stockholms Stads laddkarta kan laddoperatörer se vilka platser som pekas ut av Ellevio som lämpliga för nya laddstolpar. Platserna har analyserats och valts ut utifrån kriterier som var det pågår eller kommer starta elnätsprojekt och tillgänglig kapacitet i nätet. Kartan uppdateras kontinuerligt med nya platser, utifrån de möjligheter som Ellevio identifierar.

"Banbrytande projekt"

Tack vare ett nära samarbete med Stockholm stad börjar Ellevio implementera sin nya modell i Stockholm, där de också äger elnätet.

- Stockholms stad har satt som mål att bygga 4 000 nya laddplatser till 2022 i samarbete med näringslivet. Det här projektet är banbrytande och möjliggör ett högre tempo i utbyggnaden av laddinfrastruktur, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Den andra delen av konceptet är utformningen av abonnemangen för laddstolpar. Abonnemanget har ett mycket lägre pris än ett normalt abonnemang. I utbyte accepterar laddoperatören en lägre effekt till laddgatan under kritiska perioder, där elnätet riskerar att bli överbelastat. Detta gör att Ellevio kan ansluta många laddgator utan att äventyra leveranssäkerheten till kunderna.

Fakta: Elbilsladdning i Stockholm

  • I dag finns det knappt 2 000 publika laddpunkter i Stockholm. En majoritet av dessa finns i garage.
  • De politiska målen för Stockholms laddinfrastruktur säger att det ska finnas totalt 4 000 publika laddpunkter till år 2022. Till år 2030 ska samma siffra vara cirka 15 000 - 25 000.
  • För den publika laddinfrastrukturen tillhandahåller Stockholm stad marken. En laddoperatör äger och placerar ut en laddstolpe och säljer elen till elbilsägaren. Elnätsägaren - vilket i Stockholm är Ellevio - ser till att det kommer el till laddstolpen. I andra kommuner kan ansvarsfördelningen se annorlunda ut.
  • Den sista oktober 2019 fanns det cirka 45 000 elbilar i Stockholm, varav cirka 12 000 är rena elbilar och resten laddhybrider. I slutet av 2020 beräknas det finnas 120 000 elbilar i Stockholm (inkl. laddhybrider). Källa: Powercircle.
  • En laddpunkt är en plats där en bil kan ladda. En laddstolpe har normalt två laddpunkter. En laddgata är en plats där ett antal publika laddstolpar står bredvid varandra.

Läs mer om Ellevios arbete kring laddinfrastruktur på www.ellevio.se/laddinfra

Sidan uppdaterad 10 april 2024

Hjälpte den här sidan dig?